Jeton Mehmeti

Kryesues i Bordit të Drejtorëve

Arben Dodaj

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Nebih Zariqi

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Ilir M. Shala

Kryeshef Ekzekutiv/ Anëtar i Bordit të Drejtorëve