Lokacioni

Rr. Isa Boletini. Nr. 39
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës


Lista kontaktuese e KOSTT sh.a

Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv

Mustafë Hasani

Kryeshef Ekzekutiv

Kadri Kadriu

zv.Kryeshef Ekzekutiv

Dafina Morina

Asistente Ekzekutive e Kryeshefit Ekzekutiv


Kontakti për Media

Zyra për Komunikim dhe Relacione me Publikun

Zana Bajrami- Rama

Menaxhere e Zyrës për Komunikim dhe Relacione me Publikun


Kontakte të tjera

KOSTT SH.A.

Nebih Haziri

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit


Ngadhnjim Jakupi

ud. Sekretar i Kompanisë


Shaqir Rexhepi

Zyrtar i Auditimit të Brendshëm


Besim Gërxhaliu

Drejtor i Departamentit të Transmisionit


Sabri Musiqi

Drejtor i Departamentit të Operimit të Sistemit


Skender Gjonbalaj

Drejtor i Departamentit të Tregut


Abdulsatar Ibrahimi

Drejtor i Departamentit të Prokurimit


Alban Imeri

Drejtor i Departamentit të Zhvillimit të Rrjetit dhe Projekteve


Fëllënëza Xhelili-Fiqi

Drejtoreshë e Departamentit për Çështje Rregullative dhe Tarifa


Ibrahim Gashi

Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore


Resmije Ahma

Drejtoreshë e Departamentit për Shërbimet Përkrahëse


Gazmend Kabashi

Menaxher i Zyrës për Zhvillim dhe Planifikim Afatgjatë


Visar Hoxha

Menaxher i Zyrës Ligjore


Jusuf Imeri

Menaxher për Cilësi dhe Politika