Lokacioni

Rr. Isa Boletini. Nr. 39
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës


Lista kontaktuese e KOSTT sh.a

Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv

Evetar Zeqiri

Kryeshef Ekzekutiv

Shaban Neziri

zv. Kryeshef Ekzekutiv

Resmije Ahma

Këshilltare e Kryeshefit Ekzekutiv

Dafina Morina

Asistente Ekzekutive e Kryeshefit Ekzekutiv


Kontakti për Media

Zyra për Komunikim dhe Relacione me Publikun

Arjeta Gashi

UD. Menaxhere e Zyrës për Komunikim dhe Relacione me Publikun


Kontakte të tjera

KOSTT SH.A.

Nebih Haziri

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit


Mimoza Byqmeti

Sekretare e Kompanisë


Zyrtar i Auditimit të Brendshëm


Sami Hysenaj

ud. Drejtor i Departamentit të Transmisionit


Sabri Musiqi

Drejtor i Departamentit të Operimit të Sistemit


Alban Fetahu

Drejtor i Departamentit të Operatorit të Tregut


Besim Gërxhaliu

ud. Drejtor i Departamentit të Prokurimit


Alban Imeri

Drejtor i Departamentit të Zhvillimit të Rrjetit dhe Projekteve


Fëllënëza Xhelili-Fiqi

Drejtore e Departamentit për Çështje Rregullative dhe Tarifa


Azem Kastrati

ud. Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore


Abdulsatar Ibrahimi

ud. Drejtor i Departamentit për Shërbimet Përkrahëse


Astrit Beqa

Menaxher i Zyrës Ligjore


Gazmend Kabashi

Menaxher i Zyrës për Zhvillim dhe Planifikim Afatgjatë


Jusuf Imeri

Menaxher për Cilësi dhe Politika