Tenderët

Në përputhje me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 12/79 të datës 15.03.2016 dhe vendimit të Komisionit Rregullativ për Prokurim Publik nr.47/2016, nga muaji Janar 2017 KOSTT SH.A. ka filluar me zbatimin e E-Prokurimit.

Për informacione rreth tenderëve të shpallur nga KOSTT SH.A., ju lutemi ndiqni vegzën e E-Prokurimit: këtu