Zyrtar Përgjegjës për Sinjalizim
Labinot Gashi
e-mail: labinot.gashi@kostt.com
Tel:       +383(0)38 501 301 017

Formulari

Formular për raportimin në interes publik - Shkarko