Aplikuesit me Marrëveshje të Kyçjes

Aplikuesit me Marrëveshje të Kyçjes 
Nr.  Emri i Aplikuesit   Kapaciteti i kyçjes në MW Lloji i gjeneratorit  Vendi i Kycjes Data e Aplikimit   Nënshkrimi i Marrëveshjes Koment
1 Prishtina Energy - Koznica  34.5 Erë Koznicë 30.11.2016 21.06.2018  Ka autorizim preliminar 
2 Hidroenergji sh.p.k- Lepenci 9.92 Ujë Lepenci-  03.05.2017 21.06.2018  Ka autorizim preliminar 
3 Bondcom Energy Point-plus 11MW 46 Erë Budakovë- 21.07.2017  18.11.2019  Ka autorizim preliminar 
4 EUROKOS DD 250 Ujë  ZHUR-(DRINI - gjenerator reverzibil)    24.09.2018  05.06.2020   Në proces të caktimit si investim strategjik
5 AIR-ENERGY Sh.p.k. KAMENICA 1 34.8 Erë Bratillovc-Kamenice 12.12.2019 21.12.2020
(vazhduar 6 muaj)
Ka autorizim preliminar 
6 AIR-ENERGY Sh.p.k. KAMENICA 2 34.8 Erë Bratillovc-Kamenice 12.12.2019 21.12.2020
(vazhduar 6 muaj)
Ka autorizim preliminar 
7 CRESCENT ENERGY Sh.p.k  Kamenica 3  30 Solare  Bratillovc-Kamenice 12.12.2019 21.12.2020
(vazhduar 6 muaj)
Në proces për autorizim
8 DARDANIA INVEST Sh.p.k - KITKA  Zgjerimi   20 Erë   KITKA-Kamenice 12.12.2019 11.09.2020 Nuk ka autorizim, afati i marreveshjes ka kaluar, nuk ka as kërkesë për vazhdim.
9 SOLAR ENERGY GROUP EUROPE Sh.p.k "SEGE"" 150 Solare  BEC - Gjakovë 19.08.2020 23.02.2021 Nuk ka autorizim.
Është në proces të përgatitjes së dokumentacionit ndërtimor.
10 JAHA Solar Sh.p.k. (Dukagjini Solar) - Terstenik 96 Solare  Terstenik-Peje 02.12.2020 05.03.2021 Nuk ka autorizim.
Është në proces të përgatitjes së dokumentacionit ndërtimor.
11 JAHA Solar Sh.p.k. (Dukagjini Solar) - Sverkë 96 Solare  Sverkë 02.12.2020 05.03.2021 Nuk ka autorizim.
Është në proces të përgatitjes së dokumentacionit ndërtimor.
    342          
Aplikuesit me Oferta të Kyçjes 
Nr.  Emri i Aplikuesit   Kapaciteti i kyçjes në MW  Lloji i gjeneratorit  Vendi i Kycjes  Data e Aplikimit  Oferta për Kyçje  Komentet
1  Data System L.L.C.-Energy Division  "Mareci" 32.4 Erë Në linjen NS Prishtina 4 - NS Gjilan 1 03.04.2018 13.06.2018 Nuk është nënshkruar marrëveshja e kyçjes. Pala ka autorizim preliminar.
2 AKUO-Energy MED "Cicavica" 116 Erë Çiçavicë 06.07.2018 17.08.2018 Nuk është nënshkruar marrëveshja e kyçjes.
3 EV WIND PARK Sh.p.k. "Zatriqi" 64.8 Erë Rahovec 18.10.2017 04.04.2018 Nuk është nënshkruar marrëveshja e kyçjes. Pala ka autorizim preliminar.
Aplikuesit me Informatë teknike të Kyçjes 
Nr.  Emri i Aplikuesit   Kapaciteti i kyçjes në MW Lloji i gjeneratorit  Vendi i Kycjes Data e Aplikimit  Informata teknike   Komentet
1 KATKOS L.l.c.  50 Solare   Në Linjen NS Gjakove 1 - NS Deçan 17.11.2020 25.05.2021 Nuk është nënshkruar marrëveshja e kyçjes. Pala nuk ka autorizim preliminar.
2 KATKOS L.l.c.  105 Solare   NS Klinë 12.11.2020 25.05.2021 Nuk është nënshkruar marrëveshja e kyçjes. Pala nuk ka autorizim preliminar.
3 JAHA SOLAR Sh.p.k. "Ramjan"  104.8 Solare   NS Ferizaj 2 02.04.2021 17.05.2021 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
4 STUBLLAENERGY Sh.p.k   170 (138 Erë+32 Solare) Erë / Solare  NS Prishtina 4 22.01.2021 17.05.2021 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
5 DIELLI ENERGY GROUP Sh.p.k. 100 Solare   NS Peja 3 30.08.2021 14.09.2021 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
6 HELIOS POWER Sh.p.k. 100 Solare   Në linjën 220kV NS Prizren 2 - NS Fierzë (Opsioni 1)                            Në linjën 110kV NS Deçan-NS Gjakova 1 (Opsioni 2) 24.06.2022  20.09.2022  Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
7 SOLAR GREEN ENERGY Sh.p.k. 40 Solare   NS (PE/PS) Jasenovik 35/220kV 10.11.2021 02.12.2021 Informata teknike është përgaditur dhe  dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
8 SOLIN KS L.l.c 50 Solare   NS Ferizaj 2 400/100kV 13.12.2021 30.12.2021 Informata teknike është përgaditur dhe  dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
9 ORION ENERGY Sh.p.k 200 Solare   NS Peja 3 400/110kV 07.03.2022 24.03.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
10 8TWENTY ENERGY Sh.p.k 100 Solare   Në linjen 400kV NS KOS B -NS Peja 3 25.03.2022 13.04.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
11 SUN RAY KOSOVA L.L.C. 10 Solare NS Podujeva 26.04.2022 12.07.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
12 AKG SOLAR Sh.p.k. 210 Solare   Në linjen 400kV NS KOS B -NS Peja 3 17.08.2022 06.09.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
13 KOSOVO GREENENERGY CENTER L.L.C. 201 (153 solare+ 48 erë) Erë / Solare Në linjen 400kV NS KOS B -NS Peja 3 22.07.2022 15.09.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
14 KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS-KEK Sh.a. 100 Solare   NS Kosova A 27.07.2022 20.09.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
15 SOLAR COMPANY Sh.p.k. 400 Solare   Në linjën 400kV NS KOS B- NS Nish 29.07.2022 25.08.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
16 GREENIUM Sh.p.k. 79.36 Solare   Në linjen NS Prishtina 4 - NS Gjilan1 16.08.2022 13.09.2022 Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
17 MASO Sh.p.k. 600 Solare   Në linjën 400kV NS KOS B- NS Komani 12.09.2022 20.09.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
18 WHITE OAK L.L.C. 60 Solare   Në linjen 110kV NS Vitia-NS Sharri 19.09.2022 13.10.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
19 SWISS KOSOVA POWER 50 Solare   Në linjen 220kV NS Prizren 2-NS Fierza 04.10.2022 11.10.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
20 TRICON DEVELOPMENT Sh.p.k. 31.5 Solare   Në linjen 110kV NS Prishtina 4-NS Gjilan 1 30.09.2022 05.10.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
21 SunTech One Sh.p.k. 45 Solare   Në linjen 220kV NS KOS B-NS Podujeva 12.10.2022 01.11.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
22 EUROWIND Sh.p.k. 109.8 Erë Në linjen 220kV NS KOS B-NS Podujeva 17.10.2022 22.11.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
23 ESHA ENERGY L.L.C. 42 Solare   Në SSh Drenasi (Cikatovë) 31.10.2022 30.11.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
24 Rahoveci Solar Energy Park Sh.p.k. 50 Solare   NS Rahoveci 14.11.2022 16.12.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
25 Solar Tec 2 Sh.p.k. 72 Solare   Në SSh Drenasi 21.11.2022 28.12.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
26 DTS Rahovec PV L.L.C. 18.06 Solare   NS Rahoveci 07.12.2022 27.12.2022 Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
27 BINI-X Sh.p.k. 100 Solare     12.12.2022 Në proces Në proces

 


Azhurnuar me 11.01.2023
Aplikuesit me Informatë teknike të Kyçjes 
Nr.  Emri i Aplikuesit   Nr. Unik Identifikues Adresa e kompanisë Vendi i Kyçjes dhe Komuna ku kërkohet kyçja Data e Aplikimit  Nr. i Protokollit (nr. i kërkeses) Afati ligjor për t'i kthyer përgjigje nga KOSTT Lloji i gjeneratorit  Kapaciteti i kyçjes në MW  Informata teknike   Afati i skadimit   Komentet
29 ECO PARK GROUP SH.P.K 810844432 Madanaj rr. Qafa, p.n, Gjakovë NS Peja 3, 110 kV - Pejë 17.01.2023 94   Solare   80 06.02.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
30 Numac J.S.C. 811988924 Rr. Nëna Terezë, Zona Industriale, Prishtinë Dy opsione: 220 kV Fierza, ose 110 kV Deçan-Gjakova 1 19.01.2023 110   Solare   30 15.02.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
31 UNITED ENERGY Sh.p.k. 812005826 Rr. Hilmi Bajrami nr. 2, Prishtinë Linja 220 kV Malishevë-Prizren 2 02.02.2023 189   Solare   149.7 27.02.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
32 Energy Sunday Park L.L.C. 811486762 Veranda,D4,Hyr.A,Kati I,Lagja Kalabria , p.n. NS Peja 3, 110 kV - Pejë 09.02.2023 255   Solare   100 27.02.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
33 GREEN TECH ENERGY  811578593 Rruga Perandori Justinian, Sol 1/6, Prishtinë NS Drenasi-NS Prizren 2 14.02.2023 293   Solare   69 28.03.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
34 Solar Tec 3 Sh.p.k. 811970616 Rr. Mehmet Gjevori, 67 Linj interkonektive NS Prizren 2- NS Fierza 23.02.2023 375   Solare   70 17.03.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
35 Rahoveci Solar Energy Park Sh.p.k. 811984500 Rruga Lord Bajron, 11 Prishtinë Linja interkonektive 220 kV NS Drenasi-NS Prizren 2  01.03.2023 419   Erë 50 17.03.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
36 Solariss L.L.C. 812014512 Rr. Pashko Vasa, kati VIII, Nr. 6, prishtinë Linja 400 kV NS Kosova B-NS Komani 02.03.2023 426   Solare   120 24.03.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
37 Renewable Solutions Kosova L.L.C. 811994880 Rr. Haxhi Zeka, nr.39, Prishtinë Linja NS Vitia -NS Gjilani 5 07.03.2023 451   Solare   100 24.03.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
38 PRO Holdings SH.P.K. 811918476 Rruga Brigada 123, p.n., Suharekë Linja 220 kV  NS Drenasi-NS Prizreni 2  07.03.2023 458 Solare   100 24.03.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
40 WSC Wind and Solar Construction L.L.C 811991430 Nalban Cesme, Janjevë, Lipjan Linja NS Kos B-NS Peja 3 28.03.2023 628 Erë / Solare 300 24.04.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
41 Asnek Energy 811973983 Zona industruale Miradi e Eperme, Fushë KosovW NS Peja 3, Zbarra 110 kV 03.04.2023 652 Solare   80 13.04.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
42 Solar Tec 6 Sh.p.k. 811986944 Rr. Mehmet Gjevori, 67 NS Peja 3- NS Peja 1 07.04.2023 702   Solare   110 MWp 25.05.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
43 R50Kt Sh.p.k 811992454 Rr. Ismail Qemaili, 150 Arbëri, Prishtinë NS Ferizaj 2, zbarra 110 kV 07.04.2023 703   Solare   150 25.04.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
44 Alban Nishevci     Linja 110 kV NS Prishtina 4-NS Gjilani 1 12.04.2023 720   Solare   30 27.04.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
45 Solariss L.L.C. 812014512 Rr. Pashko Vasa, floor VIII, No. 6, Prishtinë NS Peja 3- NS Peja 1 14.04.2023 741   Solare   15 16.05.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
46 POWER GREEN KOSOVA Sh.p.k. 811962184 Rr. Afrim Gashi 1, Landovicë, Prizren NS Rahovec-NS Prizren 2 (opsioni 1)                            NS Drenas-NS Prizren 2 (opsioni 2) 18.04.2023 758   Solare   50 16.05.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
47 PZDF SH.P.K. 812019546 Riza Selaci, p.n. Mitrovicë Linja 220 kV NS Drenas-NS Prizren 2 18.05.2023 966   Solare   25 07.06.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
48 Yildirim Energy Europe Kosovo Sh.p.k. 811982398 Besim Mala Street , No. 227, Gllogoc Në zbarren 220kV në NS Feronikeli 220/35 kV 26.06.2023 1202   Solare   54.6 24.07.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
49 Yildirim Energy Europe Kosovo Sh.p.k. 811982398 Besim Mala Street , No. 227, Gllogoc NS Lipjani 110/35/10kV  04.07.2023 1244   Solare   65.21 28.07.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
50 VLM SOLAR Sh.p.k. 811998824 Rruga Malet e Sharrit, p.n, Lipjan NS Lipjani 110/35/10kV  10.07.2023 1289   Solare   17 17.07.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
51 TDI BALKANS Sh.p.k. 812019306 Rr. Mujo Ulqinaku, 8/3, Prishtinë  NS Drenasi-NS Prizren 2 03.08.2023 1481   Solare 45 28.08.2023 N/A Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 
52 DUKAGJIN SOLAR TERSTENIK PE SH.P.K. 812060052 Rruga Ismail Qemali, Nr. 150, Prishtinë njera linjë 110 kV, NS Peja 3- NS Peja 1 31.08.2023 1706   Solare 96 Ne proces N/A  
53 TDI BALKANS Sh.p.k. 812019306 Rr. Mujo Ulqinaku, 8/3, Prishtinë  Linja 110 kV,NS Sharr-NS Ferizaj,  18.09.2023 1862   Solare 55 Ne proces N/A  

Azhurnuar me 29.09.2023