Lajme

Njoftim për Palët Tregtare

KOSTT njofton Palët Tregtare se Marrëveshja e Kyçjes e nënshkruar ndërmjet  KOSTT dhe ENTSO-E do të implementohet së shpejti, me ç ‘rast KOSTT do të filloj të operoj si Zonë Rregulluese brenda Bllokut Rregullues Shqipëri-Kosovë. ...

Më shume

Ambasadori i Norvegjisë z. Grøndahl vizitoi KOSTT-in

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z. Ilir M. Shala me bashkëpunëtorë, sot priti në takim pune Ambasadorin e Norvegjisë në Kosovë, Sh.T z. Jens Erik Grøndahl, ku e njoftuan për sukseset e KOSTT-it në operimin e pavarur si Zonë Rregulluese, brenda Bllokut Rregullues Kosovë - Shqipëri, për themelimin e Bursës Shqiptare të Energjisë ALPEX si dhe për sigurinë e furnizimit me energji elektrike në tërë Republikën e Kosovës, në aspektin e transmetimit. ...

Më shume

KONKURS për ndarjen e dhjetë (10) bursave për studentë për vitin akademik 2020/2021

Në bazë të Statutit, Politikes për ndarje të Bursave të Kompanisë dhe Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të Operator Sistemi Transmetimi dhe Tregu (KOSTT) dhe Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK), Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut KOSTT sh.a. shpall KONKURS për ndarjen e dhjetë (10) bursave për studentë për vitin akademik 2020/2021. ...

Më shume

KOSTT nënshkruan memorandum mirëkuptimi me Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të Universitetit Hasan Prishtina

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Ilir M.Shala dhe Dekani i Fakultetit të Inixhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK) të Universitetit Hasan Prishtina, prof. asoc. Dr. Isak Shabani, nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit për ndarjen e bursave për studentët e rregullt të FIEK, me qëllim të përkrahjes dhe motivimit të studentëve për përfundimin e studimeve. ...

Më shume

KOSTT i bashkohet partneritetit global për fuqizimin e të rinjve “Generation Unlimited”

Në vazhdimësi të përgjegjësisë shoqërore korporative, sot Kryeshefi ekzekutiv i KOSTT z.Ilir M.Shala dhe Menaxherja e projektit K-GenU në Rrjetin CSR Kosova znj.Gëzime Hasani, nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit nëpërmes së cilit KOSTT i bashkohet partneritetit global për fuqizimin dhe aftësimin e rinjve, për t’i përgatitur për të ardhmen e tyre. ...

Më shume

KOSTT dhe KEDS nënshkruan Marrëveshjet e Kyçjes për nënstacionet e reja, NS 220/10(20) kV Malisheva dhe NS 110/10(20) kV Ferizaj 3

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z. Ilir M.Shala dhe Kryeshefi Ekzekutiv i KEDS Energy z. Alper Erbas, sot nënshkruan Marrëveshjet e Kyçjes, konform Metodologjisë së Taksave të Kyçjes, për nënstacionet e reja: ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime

Fakte të Shpejta

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39 , 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512

Data e themelimit: 1 korrik 2006

MË SHUMË

Buletini KOSTT Viti XIII, Nr.17 2020

Buletini KOSTT Viti XII, Nr.16 2019

BULETINI më shumë

#NeJemiKOSTT

Përkushtimi dhe kontributi i secilit punonjës pa dallim është vlerë e çmuar në drejtim të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë. Çdo muaj prezantojmë intervistat e realizuara me dy punonjës të përzgjedhur.