Lajme

Vlerësohet i suksesshëm operimi i Bllokut Rregullues të Sistemeve Energjetike Kosovë-Shqipëri (Blloku AK)

Në takimin e përbashkët i cili u mbajt me datë 29 janar 2020 në Tiranë në mes të delegacioneve të nivelit të lartë të KOSTT dhe OST Shqipëri u vlerësua lartë bashkëpunimi ndër-institucional dhe puna profesionale e ekipeve homologe që rezultuan me operimin e suksesshëm të Bllokut rregullues të sistemeve energjetike Shqipëri-Kosovë (Blloku AK). ...

Më shume

Stabilizohet furnizimi me energji elektrike nga NS Prishtina 1

Pas një pune intenzive të ekipeve të KOSTT të mirëmbajtjes së nënstacioneve, në ora 23:23 është kthyer në operim transformatori TR1 në Nënstacionin 110/35/10 kV Prishtina 1 dhe është stabilizuar furnizmi me energji elektrike për qytetarët e afektuar. ...

Më shume

Shkaktohet lidhje e shkurtër në fushën e transformatorit TR 1 në Nënstacionin 110/35/10 kV Prishtina 1

Njoftohen qytetarët e Prishtinës se si pasojë e lidhjes së shkurtër që është paraqitur në fushën e transformatorit TR1 në Nënstacionin 110/35/10 kV Prishtina 1, ka dalë nga puna transformatori në fjalë. Aktualisht pa furnizim me energji elektrike janë qytetarët që furnizohen nga ana 10 kV e transformatorit TR1 me ngarkesë rreth 23 MW. ...

Më shume

Përfaqësues të Kontigjentit të Britanisë së Madhe të KFOR vizituan KOSTT

Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve të KOSTT z.Jeton Mehmeti dhe menaxhmenti i lartë në krye me Kryeshefin Ekzekutiv z.Mustafë Hasani, sot pritën në takim kontigjentin e Britanisë së Madhe në KFOR përfaqësuar nga udhëhqësi i ekipit z.Scout Guy dhe z. Southman Benjamin, komandant sekondar i njesisë. ...

Më shume

Kontributi në mirëqenien e komunitetit, përkushtim i vazhdueshëm i KOSTT sh.a

Viti 2020 e sfidoi njerëzimin në mënyra të ndryshme, duke e ndryshuar sjelljen njerëzore po ashtu edhe atë të bizneseve dhe si kurrë më parë edhe më shumë u shpreh rritja e vetëdijes kolektive për kujdesin ndaj shëndetit, mirëqenies dhe përgjegjësisë ndaj komunitetit. ...

Më shume

Koordinimi dhe bashkëpunimi në mes të institucioneve, thelbësore për funksionimin dhe përparimin e sektorit të energjisë

Pas fillimit të operimit të pavarur të KOSTT si zonë rregulluese në kuadër të Bllokut rregullues Shqipëri-Kosovë, zona sinkrone e Evropës Kontinentale të ENTSO-E, si dhe jetësimit të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT/ENTSO-E, Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z. Mustafë Hasani me bashkëpunëtor, takoi udhëheqësit e Zyrës së Rregullatorit të Energjisë në Kosovë (ZRrE) në krye me u.d të Kryesuesit të Bordit z.Izet Rushiti, Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) në krye me u.d.Kryeshefin Ekzekutiv z.Luigj Imeri, Kompanisë Kosovare për Distribuim të Energjisë Elektrike (KEDS) dhe Kompanisë Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike (KESCO) në krye me Kryeshefin Ekzekutiv z.Alper Erbas. ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime

Fakte të Shpejta

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39 , 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512

Data e themelimit: 1 korrik 2006

MË SHUMË

Buletini KOSTT Viti XIII, Nr.17 2020

Buletini KOSTT Viti XII, Nr.16 2019

BULETINI më shumë

#NeJemiKOSTT

Përkushtimi dhe kontributi i secilit punonjës pa dallim është vlerë e çmuar në drejtim të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë. Çdo muaj prezantojmë intervistat e realizuara me dy punonjës të përzgjedhur.