Lajme

Koordinimi dhe bashkëpunimi në mes të institucioneve, thelbësore për funksionimin dhe përparimin e sektorit të energjisë

Pas fillimit të operimit të pavarur të KOSTT si zonë rregulluese në kuadër të Bllokut rregullues Shqipëri-Kosovë, zona sinkrone e Evropës Kontinentale të ENTSO-E, si dhe jetësimit të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT/ENTSO-E, Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z. Mustafë Hasani me bashkëpunëtor, takoi udhëheqësit e Zyrës së Rregullatorit të Energjisë në Kosovë (ZRrE) në krye me u.d të Kryesuesit të Bordit z.Izet Rushiti, Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) në krye me u.d.Kryeshefin Ekzekutiv z.Luigj Imeri, Kompanisë Kosovare për Distribuim të Energjisë Elektrike (KEDS) dhe Kompanisë Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike (KESCO) në krye me Kryeshefin Ekzekutiv z.Alper Erbas. ...

Më shume

Me realizimin adekuat të Planit vjetor të Mirëmbajtjes u sigurua shkallë e lartë e disponueshmërisë dhe besueshmërisë së Rrjetit të Transmetimit të Kosovës

Në kuadër të fokusit të menaxhmentit për sigurimin e mbarëvajtjes së procesit të mirëmbajtjes dhe të operimit të sigurt dhe të besueshëm të Sistemit të Transmetimit, Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Mustafë Hasani i shoqëruar nga Drejtori i Departamentit të Transmisionit z.Besim Gërxhaliu dhe Menaxheri i mirëmbajtjes së linjave z.Shaban Neziri sot realizuan një vizitë në Nënstacionin 400/220 kV Kosova B ku u takuan me ekipet profesionale të mirëmbajtjes së linjave dhe ekipet e mirëmbajtjes së nënstacioneve të KOSTT.  ...

Më shume

KOSTT përmbyll vitin 2020 me suksese historike për kompaninë dhe gjithë sektorin e energjisë së Republikës së Kosovës

Operatori i Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike të Kosovës, ka përmbyllur vitin 2020 me suksese të jashtëzakonshme të cilat janë arritur falë angazhimit dhe përkushtimit shumëvjeçar. Këto suksese përbëjnë arritje historike jo vetëm për kompaninë por edhe për gjithë sektorin e energjisë në Republikën e Kosovës. ...

Më shume

Ekipi i KFOR për Monitorim dhe Ndërlidhje vizitoi KOSTT

Menaxhmenti i lartë i KOSTT në krye me Kryeshefin Ekzekutiv z.Mustafë Hasani, pritën sot në takim Ekipin e KFOR për Monitorim dhe Ndërlidhje, në krye me Parker Mooney, Komandant rajonal qendër. ...

Më shume

Nënshkruhen Marrëveshjet për Kyçje në Sistemin e Transmetimit të Kosovës të kapaciteteve të reja gjeneruese nga burimet e ripërtëritshme të energjisë

Sot, më 21 dhjetor 2020 Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Mustafë Hasani dhe drejtori i kompanisë Air Energy 2 z. Kenan Guler, nënshkruan Marrëveshjet për Kyçje në Sistemin e Transmetimit të kapaciteteve të reja gjeneruese nga burimet e ripërtëritshme të energjisë me erë “PE Kamenica-1, 34.8 MW” dhe “PE Kamenica-2, 34.8 MW“ dhe  me  diell “PS Kamenica-3, 30MW”, me kapacitet  total gjenerues prej 99.6 MW. ...

Më shume

KOSTT dhe MEPSO (Maqedoni e Veriut) krijojnë kushte për tregtim të drejtpërdrejtë të energjisë elektrike në mes të dy vendeve

Operatorët e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike të Kosovës (KOSTT) dhe të Maqedonisë së Veriut (MEPSO), nënshkruan Marrëveshjen Operacionale (Operational Agreement) për organizimin e ankandeve për alokimin e kapaciteteve interkonektive, duke krijuar kështu kushte për tregtim të drejtpërdrejt të energjisë elektrike në mes të dy vendeve.  Marrëveshja u nënshkrua nga Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Mustafë Hasani dhe Drejtori gjeneral i MEPSO z.Kushtrim Ramadani. ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime

Fakte të Shpejta

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39 , 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512

Data e themelimit: 1 korrik 2006

MË SHUMË

Buletini KOSTT Viti XIII, Nr.17 2020

Buletini KOSTT Viti XII, Nr.16 2019

BULETINI më shumë

#NeJemiKOSTT

Përkushtimi dhe kontributi i secilit punonjës pa dallim është vlerë e çmuar në drejtim të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë. Çdo muaj prezantojmë intervistat e realizuara me dy punonjës të përzgjedhur.