Lajme

Konsultim Publik- Amendamentimi i draft dokumentit Metodologjia për llogaritjen e çmimit të jobalancit

Ju njoftojmë mbi hapjen e konsultimit publik me rastin e amendamentimit të draft dokumentit Metodologjia për llogaritjen e çmimit të jobalancit, e cila pritet të aprovohet nga ZRrE pas fazës së konsultimit. ...

Më shume

NJOFTIM PËR DËGJIM PUBLIK

Lidhur me shpronësimin e të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera në pronat e paluajtshme që ndodhen nën juridiksionin territorial të Malishevës, e cila mbahet me pronarët dhe zotëruesit e interesit të cilët preken nga realizimi i projektit për ndërtimin e Nënstacionit NS 220/35/10(20) kV Malisheva dhe Linja Transmetuese 220kV, përkatësisht në zonën kadastrale Dragobil. ...

Më shume

Pronësia e Aseteve të Reja të Kyçjes së Transmetimit të Parkut Energjetik nga Era Selaci, i transferohet KOSTT Sh.A

Në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar për Kyçje në Sistemin Transmetues të Republikës së Kosovës në vitin 2018, sot me 24 Maj 2024, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – KOSTTSh.A dhe "SOWI Kosovo" Sh.P.K , nënshkruan Marrëveshjen për transferimin e pronësisë së Aseteve të Reja të Kyçjes së Transmetimit, pas përfundimit të të gjithë dokumentacionit dhe punëve teknike për përmbylljen e këtij procesi. ...

Më shume

Punime në Stabilimentet e Tensionit të Lartë në NS Ferizaj 2

Ekipet e mirëmbajtjes të KOSTT sot realizuan punimet në stabilimentet e tensionit të lartë në Nënstacionin Ferizaj 2, për aftësimin e Autotransformatorit energjetik ATR 2Si pjesë e këtij procesi të aftësimit, ekipet profesionale të KOSTT janë duke kryer testimin e plotë të mbrojtjeve rele të autotransformatorit. Ky testim është i domosdoshëm për të siguruar funksionimin e duhur dhe të sigurt të AT2, duke kontribuar në përmirësimin e përgjithshëm të stabilitetit dhe efikasitetit të rrjetit tonë energjetik. ...

Më shume

Si shembull suksesi KOSTT, pjesëmarrës në Konferencën “Avancimi i Barazisë Gjinore në Vendin e Punës” e cila u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z. Evetar Zeqiri dhe Menaxherja e Zyrës për Komunikim dhe Relacione me Publikun znj. Arjeta Gashi, ishin pjesë e Konferencës përmbyllëse së nivelit të lartë të programit të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar USAID “Engendering Industries” e cila u mbajt në Washington, DC të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me temë “Avancimi i Barazisë Gjinore në Vendin e Punës”. ...

Më shume

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Evetar Zeqiri takon Menaxhmentin e Shoqatës për Energji të Shteteve të Bashkuara (USEA)

Gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Washington DC, Kryeshefi Ekzekutiv i #KOSTT, Z. Evetar Zeqiri, u prit nga Presidenti dhe Kryeshefi Ekzekutiv i #USEA, Z. Mark W. Menezes, dhe Drejtori i Lartë, Z. William Polen. ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime

Fakte të Shpejta

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39 , 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512

Data e themelimit: 1 korrik 2006

MË SHUMË

Buletini KOSTT Viti XIII, Nr.19 - 20 2022

Buletini KOSTT Viti XIV, Nr.18 2021

BULETINI më shumë

#NeJemiKOSTT

Përkushtimi dhe kontributi i secilit punonjës pa dallim është vlerë e çmuar në drejtim të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë. Çdo muaj prezantojmë intervistat e realizuara me dy punonjës të përzgjedhur.