Lajme

Remont i planifikuar në NS 110/35/10 kV Lipjan

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve për siguri në punë, për të mundësuar realizimin e remontit të rregullt të transformatorit TR1 në NS 110/35/10 kV Lipjan, me datë 02 Tetor 2023, nga ora 12:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR1 në nënstacionin në fjalë.  ...

Më shume

KOSTT nënshkruan Letër Bashkëpunimi me Iniciativën për Vetë-Fuqizimi dhe Barazia për Ndryshim (SEE Change) të Universitetit Johns Hopkins

Në kuadër të programit të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar-USAID Engendering Industries (EI) të zbatuar nga Tetra Tech, Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z. Evetar Zeqiri gjatë javës së kaluar ka nënshkruar Letër Bashkëpunimi me Iniciativën për Vetë-Fuqizimi dhe Barazi për Ndryshim (SEE Change) të Universitetit Johns Hopkins e përfaqësuar nga Dr. Anita Shankar, program ky i cili ka për qëllim të udhëzojë partneritetin dhe bashkëpunimin mes palëve në lidhje me zbatimin e Programit të Trajnimit për Fuqizimin e Punonjësve (EETP). ...

Më shume

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT priti në takim Ambasadorin e Francës Sh.T.Z Guérot

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Evetar Zeqiri me bashkëpunëtor pritën në takim Ambasadorin e Francës në Kosovë Sh.T.Z. Olivier Guérot, i shoqëruar nga znj. Cecilia Maronnier, Atashe për Bashkëpunim, ku i njoftoi pjesëmarrësit për së afërmi në lidhje me rolin e përgjithshëm të KOSTT në sistemin elektroenergjetik të Kosovës. ...

Më shume

KOSTT nënshkruan kontratë me Komunën e Malishevës për shfrytëzim të pronës për ndërtimin e Nënstacionit në Malishevë

Zhvillimi dhe modernizimi i mëtutjeshëm i Sistemit Transmetues të Republikës së Kosovës, mbetet qëllim primar për #KOSTT, dhe në vazhdën e përmbushjes së objektivave tona strategjike sot u nënshkrua kontrata për shfrytëzim afatgjatë të pronës komunale ndërmjet Kryeshefit Ekzekutiv të KOSTT z. Evetar Zeqiri dhe Kryetarit të Komunës së Malishevës z. Ekrem Kastrati, për ndërtimin e Nënstacionit të ri 220/35/10(20)kV Malisheva me linjën transmetuese 220kV. ...

Më shume

Ambasadori Finlandës Sh.T.Z Nissinen vizitoi Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe Tregut-KOSTT sh.a

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Evetar Zeqiri me bashkëpunëtor pritën sot në vizitë Ambasadorin e Finlandës në Kosovë Sh.T.Z. Matti Nissinen, i shoqëruar nga znj. Jehona Ademi Sejdiu, Këshilltare e lartë, ku u njoftuan më për së afërmi me punën e ndërmarrjes, zhvillimet e fundit dhe sfidat në KOSTT dhe në sektor të energjisë. ...

Më shume

Ndërtimet në afërsi të stabilimenteve të tensionit të lartë rrezikojnë sistemin elektroenergjetik të Kosovës dhe sigurinë jetësore

KOSTT sh.a shpreh shqetësimin e thellë rreth ndërtimeve në afërsi të stabilimenteve të tensionit të lartë të cilat po ndodhin kohëve të fundit dhe të cilat mund të rrezikojnë seriozisht jetën e njeriut si dhe cenojnë integritetin dhe stabilitetin e sistemit elektroenergjetik të Republikës së Kosovës.Ditëve të fundit ekipet e mirëmbajtjes së linjave në KOSTT, pas rënies së linjës 110kV nr. 164/1(L123) që lidhë Nënstacionin Gjakova 1 me Nënstacionin Gjakova 2, e cila u shkaktua nga lidhja e shkurtër, dhe pas inspektimeve në teren kanë konstatuar që linja ka rënë në kontakt me një ndërtesë të paligjshme pranë trasesë së linjave energjetike të tensionit të lartë të KOSTT. ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime

Fakte të Shpejta

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39 , 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512

Data e themelimit: 1 korrik 2006

MË SHUMË

Buletini KOSTT Viti XIII, Nr.19 - 20 2022

Buletini KOSTT Viti XIV, Nr.18 2021

BULETINI më shumë

#NeJemiKOSTT

Përkushtimi dhe kontributi i secilit punonjës pa dallim është vlerë e çmuar në drejtim të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë. Çdo muaj prezantojmë intervistat e realizuara me dy punonjës të përzgjedhur.