Komunikata për media

13 Nëntor 2017 - Menaxhmenti i KOSTT priti në takim zyrtarë të lartë të Departmentit të Shtetit dhe Ambasadës Amerikane në Kosovë

Menaxhmenti i lartë i KOSTT në krye me U.D.Kryeshefin Ekzekutiv z.Kadri Kadriu, me 13 nëntor 2017 pritën në takim z.Justin Heung-zyrtar rajonal ekonomik në Byronë për Çështje Evropiane dhe Eur-Aziatike në Departmentin e Shtetit në Washington, i shoqëruar nga zyrtarë të lartë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe Agjencionit Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), Misioni në Kosovë.

Më shumë...

10 Nëntor 2017 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, NS 110/35/10 kV Lipjani

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues, faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, me datë 12 nëntor 2017, prej orës 07:00 deri në 10:00, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR 1 në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Lipjani. Transformatorët TR2 dhe TR 3 mbeten në operim gjatë kësaj kohe.

Më shumë...

10 Nëntor 2017 - Punime në kuadër të projektit për instalimin e grupeve matëse në mes të KOSTT/KEDS(OSSH) në NS 110/10 kV Gjilani 5

Për të krijuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve të planifikuara në kuadër të projektit të KOSTT sh.a për instalimin e grupeve matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEDS (OSSH) në Nënstacionin NS 110/10 kV Gjilani 5, me datë 12 Nëntor 2017 (E Dielë), nga ora 08:00 deri në orën 11:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1.

Më shumë...

5 Nëntor 2017 - Punime në kuadër të projektit për instalimin e grupeve matëse në mes të KOSTT/KEDS(OSSH) në NS 110/10 kV Gjilani 5

Për të krijuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve të planifikuara në kuadër të projektit të KOSTT sh.a për instalimin e grupeve matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEDS (OSSH) në Nënstacionin NS 110/10 kV Gjilani 5, me datë 5 Nentor 2017 (E Dielë), nga ora 08:00 deri në orën 11:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1.

Më shumë...

5 Nëntor 2017 - Punime për integrimin e mbrojtjeve rele në SCADA/EMS dhe RTU në NS 110/35/10 kV Ferizaj 1

Për të mundësuar realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a për integrimin e mbrojtjeve rele në sistemin e monitorimit dhe komandimit SCADA/EMS dhe RTU, me datë 05 Nëntor 2017 (E Dielë), nga ora 08:00 deri në orën 10:00, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T3 në NS 110/35/10 kV Ferizaj 1.

Më shumë...

2 Nentor 2017 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, NS 110/35/10 kV Lipjani

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues, faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, nga data 3 nëntor deri me 5 nëntor 2017, prej orës 07:00 deri në 19:00, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR 1 në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Lipjani. Transformatorët TR2 dhe TR 3 mbeten në operim gjatë kësaj kohe.

Më shumë...

27 Tetor 2017 - Punime në kuadër të projektit “Rehabilitimi i furnizimit AC/DC në NS 110/35/10 kV Prishtina 1”

Për të mundësuar realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Rehabilitimi i furnizimit AC/DC në NS 110/35/10 kV Prishtina 1”, me datë 29 Tetor 2017, pas mesnatës nga ora 01:00 deri në 05:00, do të bëhet shkyçja e anës 35 kV, seksioni 1 i zbarrave të transformatorit energjetik T1 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1.

Më shumë...

26 Tetor 2017 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, NS 110/35/10 kV Lipjani

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues, faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, nga data 27 tetor 2017 (E Premtë) deri me 29 tetor 2017 (E Dielë), nga ora 07:00 deri në 19:00, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR 1 në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Lipjani. Transformatorët TR2 dhe TR 3 mbeten në operim gjatë kësaj kohe.

Më shumë...

26 Tetor 2017 - Punime në kuadër të projektit për përfshirjen e të gjitha Nënstacioneve në Sistemin SCADA/EMS- NS 110/10 kV Deçan shtyerje e punimeve

Për të mundësuar realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a për për përfshirjen e të gjitha Nënstacioneve në Sistemin SCADA/EMS, me datë 27 Tetor 2017 (E Enjte), nga ora 06:00 deri në 06:10, do të bëhet shkyçja e nënstacionit NS 110/10 kV Deçan për të bëre bartjen e ngarkesës nga transformatori energjetik T1 në transformatorin T2. Shkyçja është e nevojshme për të krijuar kushte të sigurisë në punë gjatë testimit në paisjet e SCADA/EMS dhe RTU.

Më shumë...

24 Tetor 2017 - Punime në kuadër të projektit për përfshirjen e të gjitha Nënstacioneve në Sistemin SCADA/EMS- NS 110/10 kV Deçan

Për të mundësuar realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a për për përfshirjen e të gjitha Nënstacioneve në Sistemin SCADA/EMS, me datë 26 Tetor 2017 (E Enjte), nga ora 06:00 deri në 06:10, do të bëhet shkyçja e nënstacionit NS 110/10 kV Deçan për të bëre bartjen e ngarkesës nga transformatori energjetik T1 në transformatorin T2. Shkyçja është e nevojshme për të krijuar kushte të sigurisë në punë gjatë testimit në paisjet e SCADA/EMS dhe RTU.

Më shumë...

Faqja 1 nga 51