Komunikata për media

14 Korrik 2017 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, NS 110/35/10 kV Prizren 1

Për të mundësuar punimet e planifikuara në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues, faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, me datë 16 Korrik 2017 (E Dielë) nga ora 06:00 deri në ora 07:00, si dhe me datë 23 Korrik 2017 ( E Dielë) nga ora 06:00 deri në 08:00 do të bëhet shkyçja e transformatorëve energjetik T1 dhe T2 në NS 110/35/10 kV Prizren 1.

Më shumë...

14 Korrik 2017 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 1 – Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Peja 1

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, për realizimin e punëve të planifikuara për rehabilitimin e Nënstacionit NS 110/35/10 kV Peja 1, në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues, faza IV dhe V, LOT 1 – Nënstacionet”, me datë 16 Korrik 2017 (E Dielë) nga ora 06:00 deri në ora 07:00, si dhe me datë 23 Korrik 2017 ( E Dielë) nga ora 06:00 deri në 08:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR2.

Më shumë...

13 korrik 2017 - Punime në kuadër të projektit për instalimin e transformatorit TR2 në NS 110/10kV Burim (Istog) dhe në NS 110/10 (20)kV Skenderaj

Njoftohen qytetarët, që në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Furnizimi dhe Instalimi i transformatorit TR2, 40MVA në NS 110/10 kV Burim (Istog) dhe TR2 40 MVA në NS 110/10(20)kV Skenderaj”, do të realizohen punime sipas këtij orari:
-me datë 15 korrik 2017 (E Shtunë), nga ora 15:00 deri në ora 18:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/10 kV Burimi. Gjatë kësaj kohe, qytetarët/institucionet që furnizohen nga NS Burimi (Istog) do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Parashikohet 9MWh/h)
-me datë 16 korrik 2017 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në ora 15:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/10 kV Skenderaj. Gjatë kësaj kohe, qytetarët/institucionet që furnizohen nga NS Skenderaj do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Parashikohet 10MWh/h)

Më shumë...

10 Korrik 2017 - Punimet në kuadër të projektit “Revitalizimi i Nënstacioneve 110 kV, ana 35 kV e NS 110/35 kV Ferizaj 1”-reduktimet e zgjatura

Njoftohen qytetarët e komunës së Ferizajt se me datë 10 korrik 2017, temperaturat e larta atmosferike kanë shkaktuar nxemjen e transformatorit energjetik TR2 në NS 110/35/10 kV Ferizaj 1, i cili ka qenë në punë gjatë periudhës sa janë realizuar punimet në transformatorin TR 1 në këtë nënstacion, në kuadër të projektit të KOSTT për rehabilitimin e stabilimenteve 35 kV. Si pasojë e kësaj, reduktimet në furnizimin me energji elektrike të parapara në NS Ferizaj 1 në kuadër të këtij projekti, kanë zgjatur më shumë se sa që është paraparë, deri në ora 19:00.

Më shumë...

7 Korrik 2017 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 1 – Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Peja 1

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, për realizimin e punëve të planifikuara në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues, faza IV dhe V, LOT 1 – Nënstacionet”, me datë 9 korrik 2017 (E Dielë) nga ora 15:00 deri në ora 16:00, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR2 në NS 110/35/10 kV Peja 1.

Më shumë...

5 Korrik 2017 - Punime në kuadër të projektit “ Demontimi i shtyllave të pashfrytëzuara në linjat transmetuese”

Për të mundësuar realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Demontimi i shtyllave të pashfrytëzuara në linjat transmetuese”, me datë 6 korrik 2017 ora 11:00 deri në ora 13:00, do të bëhet shkyçja e linjës 10kV Shkabaj. Shkyçja është e domosdoshme për të krijuar kushte të sigurisë në punë gjatë demontimit të shtyllave të pashfrytëzuara të KOSTT.

Më shumë...

5 Korrik 2017 - Punime në kuadër të projektit “Revitalizimi i Nënstacioneve 110 kV, ana 35 kV e NS 110/35 kV Ferizaj 1”

Për të mundësuar realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Revitalizimi i Nënstacioneve 110 kV, ana 35 kV e NS 110/35 kV Ferizaj 1”, nga data 6 korrik 2017 ora 08:00 deri me datë 10 korrik 2017 në ora 18:00, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR 1 në NS Ferizaj 1.

Më shumë...

30 Qershor 2017 - Remont i planifikuar vjetor në NS 110/10(20) kV Klinë

Për të mundësuar punimet për realizimin e remontit vjetor në NS 110/10(20) kV Klinë, me datë 02 Korrik 2017 (e Dielë) , nga ora 12:00 deri në ora 15:00, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 në nënstacionin në fjalë.

Më shumë...

29 Qershor 2017 - Inaugurohet Asociacioni i Gruas në Sektorin e Energjisë në Kosovë

Me datë 27 Qershor 2017, në një ceremoni rasti u bë inaugurimi i Asociacionit të Grave në Sektorin e Energjisë në Kosovë- AGSEK, projekt ky i themeluar nga anëtaret e AGSEK përfshirë dhe KOSTT, me përkrahje të USAID (RePower) dhe që ka për qëllim fuqizimin e gruas në sektorin e energjisë në Kosovë.

Më shumë...

27 Qershor 2017- KOSTT nënshkruan marrëveshjen e parë me kompani vendore për shfrytëzimin e rrjetës së fibrave optik (dark fibre)

Që nga viti 2004, paralel me zhvillimin e Sistemit Transmetues të energjisë elektrike, KOSTT po ashtu ka ndërtuar dhe zhvilluar rrjetin e ri telekomunikues të bazuar në fibra optik OPGW (Optical Power Ground Wire), me gjatësi prej 1109.38 km të vendosur nëpër largpërçues të tensionit të lartë, brenda gypave në bërthamën e të cilëve janë të vendosur nga 24 apo 48 fije optike.

Më shumë...

Faqja 1 nga 47