Komunikata për media

20 Shtator 2017 - KOSTT merr pjesë në Seancën Dëgjimore për Shqyrtimin e Dytë Periodik Rregullativ

Nën organizimin e Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRrE), me 19 shtator 2017 në Prishtinë u mbajt seanca dëgjimore për Shqyrtimin e Dytë Periodik Rregullativ (SHPRR 2), ku para të pranishmëve u prezantuan kërkesat për të Hyrat e Lejuara Maksimale (HLM/MAR) nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut-KOSTT sh.a dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes-KEDS.

Pas fjalës hyrëse të u.d. Kryesuesit të Bordit të ZRrE z.Arsm Janova i cili foli për qëllimin e shqyrtimeve shumëvjeçare të HLM dhe fjalës së udhëheqësit të Departmentit të Tarifave dhe Çmimeve në ZRrE z.Ymer Fejzullahu i cili njoftoi të pranishmit mbi procesin dhe metodologjitë mbi të cilat mbështetet aprovimi i HLM-ve, para të pranishmëve mbajti prezentim u.d. Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Kadri Kadriu.

z.Kadriu prezantoi të arriturat dhe performancën e KOSTT tani në përmbyllje të Periudhës aktuale 5 vjeçare rregullative, si dhe propozimet për të Hyrat e Lejuara  Maksimale për periudhën e ardhshme të mbështetura me arsyeshmërinë si për investimet e planifikuara kapitale ashtu dhe për kostot operative, gjithnjë duke pasur parasysh rolin kyç të KOSTT në Sistemin Elektroenergjetik të Kosovës.

Procesi i SHPRR 2 është iniciuar nga ZRRE më 15 maj 2017, ndërsa vendimi i Bordit të ZRRE për MAR pritet të merret deri me 15 mars 2018.
{jathumbnail}

DSC 3476 

2

Save

Save

Save

20 Shtator 2017 - Punime në kuadër të projektit për instalimin e grupeve matëse në mes të KOSTT/KEDS(OSSH)në NS 110/35/10 kV Prishtina 1

Për të krijuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve të planifikuara në kuadër të projektit të KOSTT sh.a për instalimin e grupeve matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEDS (OSSH) në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Prishtina 1, me datë 21 shtator 2017 (E Enjte), nga ora 06:00 deri në orën 08:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1.

Gjatë kohës së lartcekur, qytetarët/institucionet që furnizohen nga ana 10 kV do të mbesin pa furnizim me energji elektrike nga ora nga ora 06:00 deri në 08:00, ndërsa  qytetarët/institucionet që furnizohen nga ana 35 kV do të mbesin pa furnizim me energji elektrike nga ora 07:50 deri në ora 08:00 (në të dyja rastet redukimi i parashikuar është 11 MWh/h).

Me implementimin e këtij projekti do të modernizohen pikat matëse në kufi me rrjetin e Operatorit të Shpërndarjes (KEDS), do të ngritet saktësia e matjeve komerciale si dhe besueshmëria e sistemit të matjeve.

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët gjatë implementimit të këtij projekti instalimin e transformatorëve matës të tensionit,  në kuadër të projektit të KOSTT sh.a

15 Shtator 2017 - Punime në kuadër të projektit “ Demontimi i shtyllave të pashfrytëzuara në linjat transmetuese”

Për të mundësuar realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Demontimi i shtyllave të pashfrytëzuara në linjat transmetuese”, me datë 17 Shtator 2017 (E Dielë), nga ora 11:00 deri në ora 16:00, në sistemin e distribuimit të energjisë elektrike në rajonin e Ferizajit do të bëhen këto shkyçje:
-TS 10/04 kV - Te Shkolla Bibaj, drejtimi i fshatrave. (Parashihen Redukime 1 MW)
-TS 10/04 kV – Te Sadushi LP Komogllavë, drejtimi i fshatrave. (Parashihen Redukime 1 MW)
-TS 10/04 kV – Zyreja e vendit, fshati i vjetër LP Komogllavë. (Parashihen Redukime 1 MW)
-TS 10/04 kV – Rekaj, fshati i vjetër LP i qytetit. (Parashihen Redukime 1 MW)

Më shumë...

14 Shtator 2017 - Punime në kuadër të projektit për instalimin e grupeve matëse në mes të KOSTT/KEDS(OSSH)në NS 110/35/10 kV Prishtina 1

Për të krijuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve të planifikuara në kuadër të projektit të KOSTT sh.a për instalimin e grupeve matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEDS (OSSH), me datë 17 shtator 2017 (E Dielë), nga ora 06:00 deri në 08:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Prishtina 1.

Më shumë...

14 Shtator 2017 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, NS 110/35/10 kV Lipjani

Për të mundësuar punimet në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues,
faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, me datë 16 Shtator 2017 (E Shtunë) nga ora 08:00 deri në 12:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR2 (110/10kV) në nënstacionin NS 110/35/10 kV Lipjani.

Më shumë...

13 Shtator 2017 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Prishtina 1

Sot me 13 shtator 2017, nga ora 14.30 deri në 15:00 është bërë shkyçja e transformatorit energjetik T1 në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Prishtina 1 për të mundësuar intervenimin e domosdoshëm në anën 10 kV të transformatorit matës rrymor TMR1, me qëllim të eliminimit të një defekti të paraqitur.

Më shumë...

8 Shtator 2017 - Drejtori i Zyrës Rajonale Evropiane të Departmentit të SHBA për Energji vizitoi KOSTT-in

ud.Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Kadri Kadriu me bashkëpunëtorë, priti sot në takim Drejtorin e Zyrës Rajonale Evropiane të Departmentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Energji z.Dan Milstein i cili ishte i shoqëruar edhe nga zyrtarë të Ambasadës Amerikane në Kosovë dhe të Agjencionit Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), Misioni në Kosovë.

Më shumë...

8 Shtator 2017 - Punime në kuadër të projektit për instalimin e grupeve matëse në mes të KOSTT/KEDS(OSSH)në NS 110/10kV Klina dhe NS 110/35/10 kV Prishtina 1

Për të krijuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve të planifikuara në kuadër të projektit të KOSTT sh.a për instalimin e grupeve matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEDS (OSSH), me datë 9 Shtator 2017 (E Shtunë) nga ora 06:00 deri në orën 09:00 në Nënstacionin NS 110/10 kV Klina, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1. Gjatë kësaj kohe do të bëhet instalimi i transformatorëve matës të tensionit në anën 10 kV.

Më shumë...

30 Gusht 2017 - Menaxhmenti i lartë i KOSTT priti në takim zv.Ambasadorin e RF të Gjermanisë z.Voss dhe delegacionin nga KfW

Menaxhmenti i lartë i KOSTT në krye me ud.Kryeshefin Ekzekutiv z.Kadri Kadriu, pritën sot në vizitë delegacionin e lartë nga Ambasada Gjermane udhëhequr nga zv.Ambasadori i Republikës Gjermane në Kosovë z.Jan Axel Voss dhe drejtorin e Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) për Kosovë dhe Maqedoni z. René Eschemann.

Në fokus të kësaj vizite ishte njoftimi i delegacionit gjerman me gjendjen aktuale të Sistemit Transmetues të Kosovës,ndikimin e investimeve të vazhdueshme në zhvillimin e rrjetit të transmisionit, me theks të posaçëm atyre të Qeverisë Gjermane përmes Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW), ku kontributi i tyre në investime të përgjithshme është 35.19% si dhe në ngritjen e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit me energji elektrike nga aspekti i transmetimit,.

Më shumë...

29 Gusht 2017 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, NS 110/35/10 kV Lipjani

Për të mundësuar punimet në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues,
faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, me datë 30 Gusht 2017 nga ora 06:00 deri në 07:00 si dhe nga ora 16:00 deri në 16:30, do të bëhet shkyqja e NS 110/35/10 kV Lipjan. Shkycja është e nevojshme për të krijuar kushte të sigurisë në punë gjatë realizimit te punimeve për montimin e transformatorit energjetik të ri (T3) në nënstacionin në fjalë.

Më shumë...

Faqja 1 nga 49