Komunikata për media

21 Qershor 2018 - Edhe dy gjenerues të energjisë nga burimet e ripërtërishme, nënshkruajnë Marrëveshje për Kyçje në Sistemin Transmetues të Kosovës

Në harmoni me objektivat e Strategjisë shtetërore të Energjisë 2017-2026 për rritjen e sigurisë së furnizimit me energji elektrike si dhe rritje të kapaciteteve të burimeve të ripërtërishme të energjisë (BRE-ve), sot me 21 qershor 2018 dy gjenerues nga BRE-të nënshkruan me KOSTT sh.a Marrëveshje për Kyçje në Sistemin Transmetues të Kosovës.

Më shumë...

Njoftim - Komunikimi elektronik me KOSTT sh.a nga data 30 Qershor 2018

KOSTT sh.a njofton që në drejtim të masave të vazhdueshme për rritjen e sigurisë së informacionit të organizatës, menaxhmenti i lartë ka marrë vendim që çdo komunikim në formë elektronike nga e-mail adresat private (domain-ët jozyrtarë) të refuzohet automatikisht nga sistemi i teknologjisë informative të KOSTT sh.a.

 

KOSTT në planin e vet afatshkurtër të zhvillimit e ka si qëllim final Certifikimin edhe me standardin ndërkombëtar ISO/IEC 27001 dhe standarde tjera që ndërlidhen me menaxhimin e rrezikut të sigurisë së informacionit.

Në ndërlidhje me këtë luteni që për çdo kërkesë tuajën apo komunikim elektronik me KOSTT sh.a të na drejtoheni nga e-mail adresat tuaja zyrtare, sepse çdo e-mail nga adresat private duke filluar nga data 30 qershor 2018 (E Shtunë), do të bllokohet automatikisht nga sistemi i teknologjisë informative në KOSTT.

Për çdo sqarim apo kërkesë tuajën, në linkun në vijim mund të gjeni Listën kontaktuese të KOSTT sh.a:

http://www.kostt.com/website/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=134&lang=sq

 

Ju falënderojmë në mirëkuptim.

 

Sinqerisht,

KOSTT sh.a

www.kostt.com

 

18 Qershor 2018 - Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike synohet të aktivizohet në vitin 2019

Në përputhje me Memorandumin e nënshkruar në nëntor të vitit 2017 në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Qeverisë së Shqipërisë, Operatori i Sistemit të Transmetimit të Shqipërisë (OST) dhe Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës (KOSTT sh.a) janë duke i bërë të gjitha përgatitjet për të themeluar Bursën Shqiptare të energjisë elektrike brenda këtij viti, me synimin që të jetë operative në vitin 2019.

Kjo u bë e ditur nga ana e zv.Kryeshefit Ekzekutiv të KOSTT z.Kadri Kadriu si dhe znj.Ana Moisiu, drejtore e tregut në OST Shqipëri në kuadër të edicionit të dytë të Forumit ndërkombëtar “Bashkimi i tregut në sektorin energjetik Shqipëri-Kosovë dhe roli i krijimit të bursës së përbashkët të energjisë në këtë proces", i cili u mbajt me 18 qershor 2018 në Prishtinë.

Më shumë...

6 Qershor 2018 - Komunikimi në formë elektronike me KOSTT sh.a

Të nderuar,

Ju njoftojmë që në drejtim të masave për rritjen e nivelit të sigurisë kibernetike, menaxhmenti i lartë i KOSTT sh.a ka marrë vendim që çdo komunikim në formë elektronike nga e-mail adresat private (domain-ët jozyrtar) të refuzohet automatikisht nga sistemi i teknologjisë informative të KOSTT sh.a.

Në ndërlidhje me këtë, ju lutemi që për çdo kërkesë tuajën apo komunikim me KOSTT sh.a të na drejtoheni nga e-mail adresat tuaja zyrtare, sepse çdo e-mail nga adresat private duke filluar nga data 20 qershor 2018, do të bllokohet automatikisht nga sistemit i teknologjisë informative në KOSTT dhe nuk do të arrijë në Zyrën për Komunikim dhe Relacione me Publikun.

Ju falënderojmë në mirëkuptim.
Sinqerisht,
Zyra për Komunikim dhe Relacione me Publikun
KOSTT sh.a
www.kostt.com

31 Maj 2018 - Punime në NS 110/10(20) kV Berivojcë për të mundësuar kyçjen e gjeneratorëve me erë

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë gjatë përgatitjeve për kyçje të gjeneratorëve me erë në Sistemin Transmetues, me datë 2 Qershor 2018 (E Shtunë), nga ora 07:00 deri në 07:15 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/10(20) kV Berivojcë.

Më shumë...

31 Maj 2018 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” me datë 02 Qershor 2018 (E Shtunë) dhe 03 Qershor 2018 (E Dielë), nga ora 13:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/35/10 kV Theranda.

Më shumë...

29 Maj 2018 - KOSTT vazhdon me ofrimin e shërbimeve për shfrytëzimin e rrjetës së fibrave optik (dark fibre)

Me 23 maj 2018, në ambientet e KOSTT sh.a, Kryeshefi Ekzekutiv z.Ilir Shala, nënshkroi marrëveshjen e radhës për ofrimin e shërbimeve për shfrytëzimin me qera të rrjetës së fibrave optik (dark fibër/të pa-ndriçuar) me përfaqësuesin e kompanisë Artmotion z.Kushtrim Gojani.

“Kjo tani është marrëveshja e katërt të cilën KOSTT e nënshkroi në vazhdën e përkushtimit për ofrimin e shërbimeve në të mirë të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të vendit, në përputhje me kapcitetet në dispozicion”, theksoi z.Ilir Shala Kryeshef Ekzekutiv.

Më shumë...

25 Maj 2018 - Shtyerje e punimeve në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda

Njoftohen qytetarët që për shkaqe teknike punimet e parapara në Nënstacionin 110/35/10 kV Theranda në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” me datë 26 Maj 2018 (E Shtunë) dhe 27 Maj 2018 (E Dielë), do të shtyhen për një kohë të pacaktuar.

Më shumë...

24 Maj 2018 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” me datë 26 Maj 2018 (E Shtunë) dhe 27 Maj 2018 (E Dielë), nga ora 13:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/35/10 kV Theranda.

Më shumë...

21 Maj 2018 - Nënshkruhet Marrëveshja për Kyçje në Sistemin Transmetues me Kapacitetin më të madh Gjenerues nga Burimet e Ripërtërishme të Energjisë

Më 18 maj 2018 Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT sh.a z.Ilir Shala dhe Drejtori i SOWI Kosovë z.Ilir Grapci nënshkruan Marrëveshjen për Kyçje në Sistemin Transmetues të Kosovës të Parkut energjetik me Erë Selaci 1, 2 dhe 3.
Kapaciteti i përgjithshëm i instaluar i Parkut Energjetik SELACI prej 105 MW i cili njëherit përbën gjeneruesin më të madh të energjisë elektrike nga Burimet e Ripërtërishme (BRE) do të kyçet në rrjetin e tensionit të lartë 110 kV që është mjaftë mirë i zhvilluar si dhe i shpërndarë në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Më shumë...

Faqja 1 nga 56