Metodologjia për llogaritjen e çmimit te jobalanceve dhe çmimit te kompensimit

Metodologjia për llogaritjen e çmimit te jobalanceve dhe çmimit te kompensimit - Shkarko pdf icon