Arkiva

Ligjet

  1. Ligji për Energjinë Elektrike (2004/10), miratuar në vitin 2004 - Shkarko 
  2. Ligji për Energjinë (2004/8), miratuar në vitin 2004 - Shkarko 
  3. Ligji për Rregullatorin e Energjisë (2004/9), miratuar në vitin 2004 Shkarko