Kodi i Rrjetit versioni 2.3

Kodi i Rrjetit, versioni 2.3

  1. Kodi i Rrjetit - Dispozita të Përgjithshme - Shkarko 
  2. Kodi i Rrjetit - Kodi i Planifikimit - Shkarko 
  3. Kodi i Rrjetit - Kodi i Kyçjes - Shkarko 
  4. Kodi i Rrjetit - Kodi i Planifikimit Operativ - Shkarko 
  5. Kodi i Rrjetit - Kodi i Balancit - Shkarko 
  6. Kodi i Rrjetit - Kodi Operativ - Shkarko 
  7. Kodi i Rrjetit - Kodi për Stacionet Gjeneruese të Energjisë me Erë - Shkarko 

Sipas Vendimit V_710_2015 të ZRrE të datës 20 Shkurt 2015