Dizajni i Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës

Dizajni i Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës - Shkarko pdf icon
Sipas Vendimit V_505_2013 të ZRrE, të datës 01 Mars 2013