Ngarkesat

Ngarkesat e Transmetimit për vitin 2017 - Shkarko pdf icon


 Ngarkesat e Transmisionit për vitin 2016 - Shkarko pdf icon


 Ngarkesat e Transmisionit për vitin 2015 - Shkarko pdf icon


Ngarkesat e Transmisionit për vitin 2014 - Shkarko pdf icon


 Ngarkesat e Transmisionit për vitin 2013 - Shkarko pdf icon


 Ngarkesat e Transmisionit për vitin 2012 - Shkarko pdf icon


 Ngarkesat e Transmisionit për vitin 2011 - Shkarko


 Ngarkesat e Transmisionit për vitin 2010 - Shkarko


Ngarkesat e Transmisionit për vitin 2009  - Shkarko


Ngarkesat e Transmisionit për vitin 2008  - Shkarko


Ngarkesat e Transmisionit për vitin 2007

Detyrimet për Operim të Sistemit për HC “Lumbardhi” për 2007 – 16 gusht 2007 - Shkarko

Tarifat e ndryshuara (TUoS) për 2007 – 6 qershor 2007 - Shkarko

Tarifat e aprovuara (TUoS) për 2007-2009 – mars 2007 - Shkarko