Kush jemi ne?

Menaxhmenti i lartë i KOSTT sh.a

Kadri Kadriu

u.d.Kryeshef Ekzekutiv 

Ilir Shala 

Zv.Kryeshef Ekzekutiv për Zhvillim

Nebih Haziri

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Visar Hoxha

Sekretar i Kompanisë

Besim Gërxhaliu

Drejtor i Departmentit të Transmisionit

Sabri Musiqi

Drejtor i Departmentit të Operimit të Sistemit

Skender Gjonbalaj

Drejtor i Departmentit të Tregut

Merita Zharku

u.d Drejtoreshë e Departmentit të Prokurorimit

Alban Imeri

u.d Drejtor i Departmentit të Inxhinieringut dhe Menaxhimit të Projekteve 

Resmije Ahma

Drejtoreshë e Departmentit për Çështje Ligjore dhe Rregullative

Jusuf Imeri

Drejtor i Departmentit të Burimeve Njerëzore