Regullore

Rregullore për shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës alternative (pasive/fibër optike)- Shkarko pdf icon