O nama

VViše rukovodstvo KOSTT-a a.d.

Ilir Shala

Izvršni direktor 

Kadri Kadriu 

Zam. izvršnog direktora

Nebih Haziri

Glavni službenik za finansije i trezor

Visar Hoxha

Sekretar kompanije/ Menadzer Kancelarije pravnog ureda

Besim Gërxhaliu

Direktor Odeljenja za prenos

Sabri Musiqi

Direktor Odeljenja za rad sistema

Skender Gjonbalaj

Direktor Odeljenja za tržište

Abdulsatar Ibrahimi

Direktor Odeljenja za nabavke

Alban Imeri

Direktor Odeljenja za razvoj mreže i projekata

Fëllënëza Xhelili-Fiqi

Direktorke Odeljenja za regulativna pitanja i tarife

Ibrahim Gashi

Direktora Odeljenja za ljudske resurse

Resmije Ahma

Direktorka Odeljenja za usluge podrške

Gazmend Kabashi

Menadžer Kancelarije za dugoročni razvoj i planiranje

Zana Bajrami-Rama

Menadžerka Kancelarije za komunikaciju i odnose sa javnošću

Jusuf Imeri

Menadžer za kvalitet i politike

 Ažurirano: 12 Septembar 2018

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001