Arhiva - Obvaštenja o ugovoru

 

Vrsta Publikacije

NaslovDatum ObravljivanjaRok

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje -ponovno objavljenj

Snabdevanje sa Gume za IVECO HIAB


12/11/2015

 18/11/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

LOT3: Supply with SCHNEIDER C 264 BCU


11/11/2015

02/12/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje -ponovno objavljenje

Snabdevanje sa zastitnom opremom u toku rada

09/11/2015

16/11/2015

OBAVEŠTENJE O JAVNOJ AUKCIJI

OBAVEŠTENJE O JAVNOJ AUKCIJI  ZA PRODAJU Generatori, Tankeri, Kontejneri i Blagajna

30/10/2015

20/11/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje -ponovno objavljenje

Snabdevanje sa fotokopirom

29/10/2015

05/11/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje -ponovno objavljenje

LOT3: Supply with SCHNEIDER C 264 BCU

29/10/2015

19/11/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Nabavka sa licencama i softverom za ENTSO-E Domain

29/10/2015

20/11/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa zastitnom opremom u toku rada

29/10/2015

03/11/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa Gume za IVECO HIAB

29/10/2015

06/11/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Revitalizaija podstanica PS 110kV, strana 35kV (PS Gjakova 1, Gjilani 1, Ferizaji 1)

23/10/2015

16/11/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Izrada pratece infrastrukture u zgradi Direkcije

21/10/2015

11/11/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa laptopima i mobilnim telefonima

14/10/2015

04/11/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-ponovno objavljenje -Snabdevanje

Snabdevanje sa fotokopirom

12/10/2015

20/10/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Izrada mreža za uklanjanje atmosferskih voda u PS Kosova B i PS Prizrena 2

12/10/2015

03/11/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-ponovno objavljenje -Snabdevanje

LOT1: Supply with spare parts for KCS-EKCS Servers, with Monitors and supply with Printer cartridge

09/10/2015

30/10/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge ( ponovn objavljenje )

Realizacija dokumentarnog filma

02/10/2015

09/10/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge ( ponovn objavljenje )

Odrzavanje web stranice

23/09/2015

15/10/2015

 

Snabdevanje sa alatima za rad u linijama dalekovoda

21/09/2015

13/10/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Nabavka rezervnih dijelova za održavanje opreme SCADA

10/09/2015

22/09/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge ( produzenje roka )

Osiguranje autovozila

04/09/2015

15/09/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge

Realizacija dokumentarnog filma

04/09/2015

14/09/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge

Odrzavanje web stranice

26/08/2015

11/09/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Nabavka rezervnih dijelova za održavanje opreme SCADA

19/08/2015

10/09/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge

Osiguranje autovozila

18/08/2015

09/09/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge

Održavanje IT hardvera

12/08/2015

02/09/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Radovi ( ponovn objavljenje )

Otvaranje bunara u TS Prishtina3. TS Besiana i u zgradnji Direkcije

07/08/2015

17/08/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Otvaranje bunara u TS Prishtina3. TS Besiana i u zgradnji Direkcije

27/07/2015

04/08/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Izgradnja ograde za osvetljenjem u TS Prishtina 1

27/07/2015

18/08/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje ( ponovn objavljenje )

Snabdevanje sa Hardverom za IT

22/07/2015

12/08/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge

Usluge za  procenu stete u projekat Dalokovoda 400kV Albanije i Kosova - 3 Segment

16/06/2015

25/06/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje ( ponovn objavljenje )

Snabdevanje sa Hardverom za IT

08/06/2015

30/06/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Radovi ( ponovn objavljenje )

Snabdevanje i Ugradnja numerickih relay zastita u poljima transformatora u PS Prizreni 2

02/06/2015

23/06/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa osvetljenjem za fasadu zgradi direkcije

01/06/2015

08/06/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Usluge za  procenu stete u projekat Dalokovoda 400kV Albanije i Kosova - 3 Segment

28/05/2015

05/06/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje 

Snabdevanje sa vodom za pice, za radnike u zgradi direkcije

21/05/2015

11/06/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Snabdevanje  sa Rezistorom za Nular energetskog transformatora

20/05/2015

10/06/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje 

Snabdevanje sa Hardverom za IT

14/05/2015

04/06/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge  ( produzenje roka )

Pruzenje Usluga Sekondarne Rezerve i Terciarne Rezerve

12/05/2015

28/05/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge ( ponovn objavljenje )

Održavanje ventilacionih sistema na prostoru servera i sistema u spratu Dispecerskog Centra

12/05/2015

02/06/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje 

Snabdevanje sa higijenskim papirom

06/05/2015

27/05/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje ( ponovn objavljenje )

Snabdevanje sa Ispravljacima

06/05/2015

28/05/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Snabdevanje i Ugradnja numerickih relay zastita u poljima transformatora u PS Prizreni 2

06/05/2015

29/05/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa EtherLite Network Serial Concentrator - Terminal Server

06/05/2015

15/05/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge

Održavanje ventilacionih sistema na prostoru servera i sistema u spratu Dispecerskog Centra

06/05/2015

14/05/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge ( ponovn objavljenje )

Pruzenje Usluga Sekondarne Rezerve i Terciarne Rezerve

21/04/2015

12/05/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Instalacija separatora za odvojenje ulja

01/04/2015

14/04/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge

Zdravstveno Osiguranje radnika

24/03/2015

05/05/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje ( ponovn objavljenje )

Snabdevanje sa SET-om za neutralni rastavljac 110kV

23/03/2015

14/04/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje ( ponovn objavljenje )

Snabdevanje sa zastitom Buholca,regulatorima napona, termometrima i silikagel cisterne za energetske transformatore

23/03/2015

13/04/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Rehabilitacija oštećene fondacije izaštite stuba

17/03/2015

07/04/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Čišćenje staza 400/220/110 kV linija od drveća

17/03/2015

08/04/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa znacima upozorenja, ukljucujuci imenovanje i brojanje dalekovoda

17/03/2015

09/04/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Rehabilitacija komandnih ormana u TS Kosova B

16/03/2015

30/03/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje 

Snabdevanje sa inventarom  za nove kancelarije

10/03/2015

31/03/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje 

Snabdevanje sa Ispravljacima

10/03/2015

02/04/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge

Pruzenje Usluga Sekondarne Rezerve i Terciarne Rezerve

09/03/2015

22/03/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa fotokopirom

24/02/2015

04/03/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa SET-om za neutralni rastavljac 110kV

24/02/2015

18/03/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD 

Rehabilitacija komandnih ormana u TS Kosova B

24/02/2015

17/03/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( produzenje roka )

Instalacija separatora za odvojenje ulja

16/02/2015

06/03/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanjsa sa sabrnicama od bakara

16/02/2015

13/03/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa zastitom Buholca,regulatorima napona, termometrima i silikagel cisterne za energetske transformatore

16/02/2015

12/03/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Rehabilitacija komandnih ormana energetskih transformatora i snabdevanje sa ventilatorima za hladjenje transformatora

16/02/2015

11/03/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa karburantima za Vozila i Generatore

16/02/2015

31/03/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa inventarom  za nove kancelarije

10/02/2015

03/03/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Instalacija separatora za odvojenje ulja

29/01/2015

18/02/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge ( ponovn objavljenje )

Servisiranje Rectifier-a i Modula

22/01/2015

11/02/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa inventarom  za nove kancelarije

20/01/2015

10/02/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdecanje sa Prekidacima, rastavljacima i izolatorima

20/01/2015

11/02/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Renoviranje TS Vushtria 1

11/12/2014

06/01/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Instalacija separatora za odvojenje ulja

11/12/2014

05/01/2015

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge

Odrzavanje i Servis Autovozila

09/12/2014

30/12/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( ponovn objavljenje )

 Servisiranje Rectifier-a i Modula

 04/12/2014

10/12/2014 

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( ponovn objavljenje )

 Upgrade  I update postojecih  RTU  proizvoda

 24/11/2014

16/12/2014 

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

 Servisiranje Rectifier-a i Modula

 29/10/2014

 06/11/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa rezervnim delovimza za EMS,SCS I RTU

 16/10/2014

 06/11/2014

 

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa Rectifier Modulima za PS 110kV za naponski nivo 110V Dc

 16/10/2014

 07/11/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( ponovn objavljenje )

 Upgrade  I update postojecih  RTU  proizvoda

 15/10/2014

25/11/2014 

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge ( ponovn objavljenje )

 Usluge bezbednosti objekata KOSTT d.d.

 09/10/2014

24/10/2014 

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Usluge

 Odrzavanje i Servis Autovozila

 02/10/2014

 

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

 Snabdevanje sa Zastitnom Opremom

 02/10/2014

 23/10/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Instalacija nadzornih kamera u PS Kosova A i PS Prishtina 4

 26/09/2014

 14/10/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Usluge

 Odrzavanje i Servis Autovozila

 26/09/2014

 06/11/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Usluge

 Auditiranje Financijskih Izvestaja

 12/09/2014

 03/10/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( ponovn objavljenje )

Instalacija nadzornih kamera u PS Kosova A i PS Prishtina 4

 10/09/2014

 01/10/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Usluge

 Istraživanje javnog mishlenja

 29/08/2014

04/09/2014 

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Usluge

 Održavanje klimatizacijske opreme i preseliti ih u trafostanice

 29/08/2014

 04/09/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Usluge ( ponovn objavljenje )

Usluge bezbednosti objekata KOSTT d.d.

 21/05/2014

 06/06/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( produzenje roka )

Realizacija Domain-a KOSTT_OST

 02/05/2014

 13/05/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Instalacija zastitnog opticnog kablla OPGW  u liniji 220kV NS Podujeva-KS Krushevc

 30/04/2014

 22/05/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Usluge

 Deratizacija objekata

 24/04/2014

 15/05/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje

Snabdevanje sa BCU i Rezervnim Delovima za BCU u TS Klina i TS Prishtina 1

 18/04/2014

 12/05/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Remont Krana “IVECO HIAB” i rekonstrukcija radne platforme “IVECO DAILY”

 18/04/2014

09/05/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD

Realizacija Domain-a KOSTT_OST

 16/04/2014

 07/05/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( ponovn objavljenje )

Rehabilitacija pomoccne opreme u trafostanicama i snabdevanje sa 20kV energetskih kablova

16/04/2014

 21/04/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje ( ponovn objavljenje )

Snabdevanje sa rezervnim delovima i baterijama

 14/04/2014

 26/05/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( ponovn objavljenje )

Instalacija mernih grupa na novoj komercijalnoj granici KOSTT / KEK / OST

 03/04/2014

 06/05/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( ponovn objavljenje )

Snabdevanje i Instalacija zastitnog opticnog kablla u liniji  interkonekcije Kosovo-Crna Gora

 27/03/2014

 21/04/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( ponovn objavljenje )

Snabdevanje i Instalacija TR3, 40MVA, u PS 110/10kV - Prishtina 2

 27/03/2014

 07/04/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( ponovn objavljenje )

 Relay zastita u 2 autotransformatorima u TS Kosova A

 26/03/2014

 18/04/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( ponovn objavljenje )

Rehabilitacija pomoccne opreme u trafostanicama i snabdevanje sa 20kV energetskih kablova

 26/03/2014

17/04/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- RAD ( produzenje roka )

Instalacija mernih grupa na novoj komercijalnoj granici KOSTT / KEK / OST

 24/03/2014

 03/04/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD

Snabdevanje i Instalacija TR3, 40MVA, u PS 110/10kV - Prishtina 2

14/03/2014

25/04/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Snabdevanje

Snabdevanje sa Antivirusom

13/03/2014

02/04/2014

 OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD

Relay zastita u 2 autotransformatorima u TS Kosova A

 06/03/2014

 21/03/2014

 OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD

Snabdevanje i Instalacija zastitnog opticnog kablla u liniji  interkonekcije Kosovo-Crna Gora

 06/03/2014

21/03/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Snabdevanje

Rehabilitacija pomoccne opreme u trafostanicama i snabdevanje sa 20kV energetskih kablova

 05/03/2014

 20/03/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Snabdevanje

 Snabdevanje sa rezervnim delovima i baterijama

 05/03/2014

 14/04/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD

Instalacija mernih grupa na novoj komercijalnoj granici KOSTT / KEK / OST

 26/02/2014

 24/03/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Usluge

Odrzavanje Aplikacije : Rukovođenje i održavanje aseta (UMA)

 26/02/2014

 07/04/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD

Instalacija mernih grupa na novoj komercijalnoj granici KOSTT / KEK / OST

19/02/2014

11/03/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Snabdevanje

Kompletiranje laboratora za testiranje telekomske opreme

19/02/2014

10/03/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Usluge ( Ponovno objavljenje)

 Usluge bezbednosti objekata KOSTT d.d.

 14/02/2014

 10/03/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Snabdevanje

Snabdevanje sa Gorivom za Vozila i Generatore

 06/02/2014

 21/03/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD

Izrada ograde na trafostanicama i renoviranje komandne zgrade u TS Prizreni 1

 20/01/2014

 12/02/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD ( Ponovno objavljenje)

Instalacija mernih grupa na novoj komercijalnoj granici KOSTT / KEK / OST

 14/01/2014

 25/02/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Snabdevanje  ( produzenje roka )

Snabdevanje sa specijalnom opremom za rad za ekipe odrzavanja dalekovoda

 10/01/2014

17/01/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

Katastarske i pravne usluge za prenos vlasništva imovine KOSTT

 23/12/2013

 04/02/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Rad  ( produzenje roka )

Uključivanje svih promena u postojećim trafostanicama i ugradnja novih podstanica u SCADA / EMS u dispečerskom centru i emergentskim dispečerskom centru

 23/12/2013

 20/01/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Snabdevanje

Snabdevanje sa specijalnom opremom za rad za ekipe odrzavanja dalekovoda

 19/12/2013

13//01/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Rad  ( produzenje roka )

Uključivanje svih promena u postojećim trafostanicama i ugradnja novih podstanica u SCADA / EMS u dispečerskom centru i emergentskim dispečerskom centru

 18/12/2013

09/01/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Snabdevanje

Snabdevanje sa emergentskim stubovima - za linije visikog napona

 16/12/2013

 28/01/2014

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Snabdevanje

Kompletiranje laboratora za testiranje telekomske opreme

 13/12/2013

 30/12/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

Usluge bezbednosti objekata KOSTT d.d

 09/12/2013

 21/01/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Rad  ( Ponovno objavljenje)

Snabdevanje i Instalacija TR3, 40MVA, u PS 110/10kV - Prishtina 2

 29/11/2013

 13/01/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD

Vakumiranje, napunjenje i filtracija transformatra sa izolacionih uljem

 26/11/2013

17/12/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Snabdevanje ( Ponovno objavljenje)

 Snabdevanje sa amper-kljestama

 13/11/2013

 18/11/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD ( Ponovno objavljenje)

Uključivanje svih promena u postojećim trafostanicama i ugradnja novih podstanica u SCADA / EMS u dispečerskom centru i emergentskim dispečerskom centru

 08/11/2013

 20/11/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Snabdevanje

 Snabdevanje sa Tonerom

 05/11/2013

 26/11/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD ( Ponovno objavljenje)

Revitalizacija podstanica nivoa 110kV, strana 35kV

 01/11/2013

 16/12/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD

Uključivanje svih promena u postojećim trafostanicama i ugradnja novih podstanica u SCADA / EMS u dispečerskom centru i emergentskim dispečerskom centru

 31/10/2013

 12/12/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD ( Ponovno objavljenje)

Snabdevanje sa Rezervnim Delovima za odrzavanje linija i podstanica-mernim transformatorima

23/10/2013

13/11/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD ( Ponovno objavljenje)

Revitalizacija podstanica nivoa 110kV, strana 35kV

 23/10/2013

 13/10/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD ( Ponovno objavljenje)

Instalacija mernih grupa na novoj komercijalnoj granici KOSTT / KEK / OST

 23/10/2013

 4/11/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-Snabdevanje ( Ponovno objavljenje)

 Snabdevanje sa amper-kljestama

 23/10/2013

 31/10/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD ( Ponovno objavljenje)

Snabdevanje i Instalacija TR3, 40MVA, u PS 110/10kV - Prishtina 2

 18/10/2013

25/11/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD

Snabdevanje i Instalacija TR3, 40MVA, u PS 110/10kV - Prishtina 2

 08/10/2013

 14/10/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

Snabdevanje i Montiranje Baterija

 01/10/2013

07/10/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje (Ponovno objavljenje)

Snabdevanje sa amper-kljestama

 27/09/2013

 04/10/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

Nabavka pomoćne opreme za traktore i autovinka i snabdevanja vozila za prevoz putnika
LOT 1 : Vozila za prevoz putnika i alata
LOT 2 : rezervni delovi i potrošni materijal za traktore za košenje i
LOT 3 : prateća Oprema Autovinka ( korpe ) i Vaga

 17/09/2013

 10/10/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-RAD

Instalacija mernih grupa na novoj komercijalnoj granici KOSTT / KEK / OST

 16/09/2013

 24/10/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

Snabdevanje sa Rezervnim Delovima za odrzavanje linija i podstanica-mernim transformatorima

 09/09/2013

 25/09/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

Snabdevanje sa sopstvenom Zastitnom Opremom

 05/09/2013

 17/10/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

Snabdevanje sa licencama i pomocnim delovima za omicron

 30/08/2013

24/09/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Rad

Azuriranje lokalnih SCADA
LOT 1: Azuriranje SCADA sistema u PS  Besiana
LOT 2: Azuriranje SCADA sistema u PS  Prishtina 5

 30/08/2013

23/09/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

 Realizacija Domain-a KOSTT_OST

 29/08/2013

 16/09/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje (Ponovno objavljenje)

Snabdevanje sa Zastitnom Opremom za trafo-stanice

 28/08/2013

19/09/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

Sertifikacijki aktiviteti za ISO Standard 9001:2008

22/08/2013

30/08/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

 Sertifikacijki aktiviteti za ISO Standard 9001:2008

 29/07/2013

 19/08/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

Sertifikacijki aktiviteti za ISO Standard 9001:2008

 05/07/2013

 29/07/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Rad

Snabdevanje i instalacija numericke relay zastite za polja autotransformatora

 19/06/2013

 11/07/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Rad (Ponovno objavljenje)

Nabavka i ugradnja Centralnog UP za serversku infrastrukturu SCADA/EM, 30kVA

 18/06/2013

 09/07/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Rad

Revitalizacija podstanica nivoa 110kV, strana 35kV

 12/06/2013

 10/07/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje  (Ponovno objavljenje)

Snabdevanje sa Higijenskim materijalom

 10/06/2013

 03/07/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje  (Ponovno objavljenje)

Snabdevanje sa Zastitnom Opremom za trafo-stanice

 29/05/2013

 8/06/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Rad  (Ponovno objavljenje)

 Instalacija TR2 u PS 110/10(20) - Skenderaj

 22/05/2013

 04/07/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - RAD

Instalacija TR2 u PS 110/10(20) - Skenderaj

 20/05/2013

 08/07/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

 Snavdevanje Sa Hardverom za lokalne SCADA

 02/05/2013

 23/05/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

Snabdevanje sa Higijenskim materijalom

 30/04/2013

 21/05/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

Snabdevanje sa Zastitnom Opremom za trafo-stanice

22/04/2013

09/05/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - RAD

 Realizacija Lan Mreza u podstanicama

17/04/2013

08/05/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - RAD

Ponovno Objavljenje - Rehabilitacija  stubova DV 2298 220 kV sa br. 24 I 25 I DV 1806  110 kV br. 32 I br. 32

16/04/2013

29/04/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

Usluge bezbednosti objekata KOSTT d.d.

15/04/2013

27/05/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje  (Ponovno objavljenje)

Snabdevanje sa Rezervnim Delovima za odrzavanje linija i podstanica

 10/04/2013

 30/04/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU-( Ponovno Objavljenje -
korekcija )

Instalacija sistema za signalizaciju od pozara i odrzavanje i testiranje postojecih sistema

 10/04/2013

30/04/2013 

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje  (Ponovno objavljenje)

Snabdevanje sa Rezervnim Delovima za odrzavanje linija i podstanica

 05/04/2013

18/04/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - RAD

Instalacija sistema za signalizaciju od pozara i odrzavanje i testiranje postojecih sistema

04/04/2013

25/04/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Radovi  (Produzenje roka )

Rehabilitacija  stubova DV 2298 220 kV sa br. 24 I 25 I DV 1806  110 kV br. 2

 27/03/2013

 02/04/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - RAD (Ponovno objavljenje)

Nabavka i ugradnja Centralnog UP za serversku infrastrukturu SCADA/EM, 30kVA

 25/03/2013

 15/04/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Radovi

Rehabilitacija  stubova DV 2298 220 kV sa br. 24 I 25 I DV 1806  110 kV br. 2

 19/03/2013

 29/03/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

Hitno Snabdevanje sa Mernim i Strujnim Transformatorima za Energetske Transformatre 110/35/10 kV strane 35/10kV

 19/03/2013

 29/03/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Radovi

Ciscenje slojeva stubova I rehabilitacija uzemljenja

06/03/2013

27/03/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

 Sistematske medicinske posjete

 01/03/2013

 21/03/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

Snabdevanje sa baterijama i sa odvodnikom napona

 25/02/2013

 19/03/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Radovi

Hitna Rehabilitacija dva  srusena stubova br 8 i 9 na DV1806 NS Gjakova 2 – NS Klina

 12/02/2013

 21/02/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

Snabdevanje sa Rezervnim Delovima za odrzavanje podstanica

 11/02/2013

 25/03/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Radovi

Rehabilitacija slojeva od betona za stubove visokog napona

 11/02/2013

04/03/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Radovi  (Produzenje roka )

Instalacija mernih grupa na novoj komercijalnoj granici KOSTT / KEK / OST

 05/02/2013

 26/02/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje

Snabdevanje sa Rezervnim Delovima za odrzavanje linija i podstanica

 05/02/2013

 18/03/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

Usluge Bifea u Direkciji KOSTT-a

 31/01/2013

 20/02/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje  (Ponovno objavljenje)

 Snabdevanje sa Traktorima i Autovozilima

 21/01/2013

 11/02/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Snabdevanje  (Ponovno objavljenje)

Snabdevanje sa Mernim Aparatima

 14/01/2013

 05/02/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -Radovi  (Ponovno objavljenje)

Snabdevanje I instalacija  Podzemnog optičkog kabla : NDC - SS Priština 1

 10/01/2013

 01/02/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Rad

Renoviranje fasade objekta, sa pratećim radovima

 31/12/2012

 21/01/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

Katastarske i pravne usluge za prenos vlasništva imovine 110 kV od KEK-a

 26/12/2012

14/01/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje  (Ponovno objavljenje)

 Snabdevanje sa Opremom za Polje, strane 35kV i 10kV

 26/12/2012

 05/02/2013

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

Ciscenje i Dezinfekcija sredina u podstanicama,zagadjenim sa insdustrijskim uljem

 21/12/2012

 14/01/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

Ciscenje i Dezinfekcija sredina u podstanicama,zagadjenim sa insdustrijskim uljem

 19/12/2012

 10/12/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

Snabdevanje sa Mernim Aparatima

 06/12/2012

 28/12/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Rad - produzenje roka

Nabavka i ugradnja Centralnog UP za serversku infrastrukturu SCADA/EM, 30kVA

 06/12/2012

 28/12/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi - produzenje roka

Implementiranje relay zastite u TR I REG-DA u RTU PS Prishtina 1

 05/12/2012

 27/12/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi

Implementiranje relay zastite u TR I REG-DA u RTU PS Prishtina 1

 26/11/2012

 17/12/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi

Izgradnja ostecenog krova u PS 110 kV u Vitiji

 22/11/2012

 13/12/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

 Snabdevanje sa Traktorima i Autovozilima

 15/11/2012

 26/12/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU
USLUGE-Okvirni Sporazum

Provera i testiranje energetskih autotransformatora, Energetskih transformatora, Mernih Transformatora Struje i Napona

 15/11/2012

 10/12/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje  (Ponovno objavljenje)

Instalacija automatskog sistema za gašenje požara u oblastima servera

 12/11/2012

 29/11/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje  (Ponovno objavljenje)

 Nabavka i ugradnja baterija 110 V DC

 12/11/2012

 29/11/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

Provera i testiranje energetskih autotransformatora, Energetskih transformatora, Mernih Transformatora Struje i Napona.

 12/11/2012

 29/11/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi

Instalacija mernih grupa na novoj komercijalnoj granici KOSTT / KEK / OST

 09/11//2012

 20/12/2012

 OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

 Snabdevanje sa Prekidacima za napon 10kV

 31/10/2012

 16/11/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi

Nabavka i ugradnja Centralnog UP za serversku infrastrukturu SCADA/EM, 30kVA

 12/10/2012

 02/11/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi

Rehabilitacija VN Opreme za PS Gjakova 2 i PS Prizreni 3
LOT 1: Rehabilitacija VN Opreme za PS 110/10kV Gjakova 2
LOT 2: Rehabilitacija VN Opreme za PS 110/10kV Prizreni 3

 05/10/2012

 09/11/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje  (Ponovno objavljenje)

LOT 2: Rezervno Snabdevanje sa jednim Polom 400kV tipa: 3AP2FI, i jednim polom 220kV tipa: 3AP1FI

 05/10/2012

 12/11/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi

 

Izgradnja nove ograde u PS Kosova B & Instalacija osvetljenja oko PS

 

 01/10/2012

 24/10/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

 

Snabdevanje sa Opremom za kompletno Polje, strane 35kV

 

 01/10/2012

 07/11/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge (Ponovno objavljenje)

 

Merenje Napona koraka i dodira, i merenje otpora uzemljenja u podstanicama

 

 01/10/2012

 21/10/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

 

Merenje Napona koraka i dodira, i merenje otpora uzemljenja u podstanicama

 

 24/09/2012

 15/10/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi

 

Snabdevanje I instalacija Podzemnog optičkog kabla : NDC - SS Priština 1

 

 18/09/2012

 10/10/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

 

Nabavka i ugradnja baterija 110 V DC

 

 17/09/2012

 17/10/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge (Ponovno objavljenje)

 

Provera i testiranje energetskih autotransformatora i mernih transformatora

 

 13/09/2012

 12/10/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

 

Higijenski Material

 

 05/09/2012

 27/09/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje (Ponovno objavljenje)

 

 Snabdevanje sa Kamionima ,Traktorima i Autovozilima

 

 04/09/2012

 11/10/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

 

 Snabdevanje sa Energetskim Transformatorima

 

 04/09/2012

 11/10/2012

OBAVESTENJA O UGOVORU - Usluge

 

Merenje otpora uzemljenja u stubovima visokog napona 110 kV , 220 kV i 400 kV

 

 30/08/2012

 20/09/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi

 

Polaganje trotoara sa Prizmama oko skladista i PS Kosova B

 

 27/08/2012

 17/09/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

 

Instalacija automatskog sistema za gašenje požara u oblastima servera

 

 24/08/2012

 17/09/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje [Ponovno objavljenje]

 

Rezervno Snabdevanje sa jednim Prekidacem 400kV, jednim Polom 400kV i jednim polom 220kV
LOT 1: Rezervno Snabdevanje sa jednim Prekidacem 400kV tip: GL 316
LOT 2: Rezervno Snabdevanje sa jednim Polom 400kV tipa: 3AP2FI, i jednim polom 220kV tipa: 3AP1FI

 

 07/08/2012

 31/08/2012

OBAVESTENJA O UGOVORU - Usluge

Fizicka- hemijska analiza ulja - Gazokromatografija i kontrola PCB

 18/06/2012

 16/07/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU

 Snabdevanje sa Kabel za SS Kosova B

13/06/2012

15/06/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

Rezervno Snabdevanje sa jednim Prekidacem 400kV, jednim Polom 400kV i jednim polom 220kV
LOT 1: Rezervno Snabdevanje sa jednim Prekidacem 400kV tip: GL 316
LOT 2: Rezervno Snabdevanje sa jednim Polom 400kV tipa: 3AP2FI, i jednim polom 220kV tipa: 3AP1FI

 30/05/2012

 02/07/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

Snabdevanje sa Firewallom

 10/05/2012

 31/05/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje [ Produzenje Roka ]

Snabdevanje sa Rezervnim Delovima za Odrzavanje Podstanica, Izolatorima i Klemama
LOT 1: Snabdevanje sa Rezervnim Delovima za Odrzavanje Podstanica
LOT 2: Snabdevanje sa Izolatorima i Klemama

 06/04/2012

19/04/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

Nabavka sa Opremom za licnu zastitu

 02/04/2012

 18/04/2012

OBAVESTENJA O UGOVORU - Usluge

Deratizacija Objekata

 202/04/2012

 18/04/2012

 OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje(Ponovno objavljenje)

Snabdevanje sa E-Plan Softverom

 26/03/2012

 12/04/2012

OBAVESTENJA O UGOVORU - Usluge

Zdravstveno Osiguranje radnika

 21/03/2012

27/04/2012

OBAVESTENJA O UGOVORU - Usluge

Osiguranje Autovozila

 14/03/2012

 06/04/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

Snabdevanje sa Gorivom za Vozila i Generatore

 14/03/2012

 20/04/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

Snabdevanje sa Rezervnim Delovima za Odrzavanje Podstanica, Izolatorima i Klemama LOT 1: Snabdevanje sa Rezervnim Delovima za Odrzavanje Podstanica LOT 2: Snabdevanje sa Izolatorima i Klemama

 01/03/2012

 05/04/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

Snabdevanje sa E-Plan Softverom

 28/02/2012

 15/03/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi

Asfaltiranje prilaznog puta do PS 400/110 kV Peja 3

 27/02/2012

 12/03/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

Snabdevanje sa Kamionima i Traktorima

 23/02/2012

 30/03/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi

Rehabilitacija kanala,trotoara, i postolja od betona za stubove i postrojenja Visokog Napona

 23/02/2012

 10/03/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

Snabdevanje sa Hardverom

 14/02/2012

 23/03/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge [Produzenje Roka]

Model za dugorocno financijsko planiranje

 13/02/2012

 21/02/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge (Ponovno objavljenje)

Model za dugorocno financijsko planiranje

 24/01/2012

09/02/2012 

 OBAVEŠTENJE O UGOVORU

 

Nabavka podzemnog optičkog kabla sa 48 vlakana tipa ITU-T G.655

20/01/2012

02/02/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi (Ponovno objavljenje)

Renoviranje fasade objekta sa pratećim radovima i Izgradnja Podkrovlja u Administrativnoj Zgradi

 12/01/2012

 02/02/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Radovi

 

Renoviranje fasade objekta sa pratećim radovima i Izgradnja Podkrovlja u Administrativnoj Zgradi

 

 30/12/2011

 19/01/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

 

Financijski Model

 29/12/2011

 16/01/2012

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje (Ponovno objavljenje)

 

Snabdevanje sa Softverom

 

 02/12/2011

 15/12/2011

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge (Ponovno Objavljenje)

 

Odrzavanje i Servis Autovozila
LOT 1 : Odrzavanje i Servis Autovozila ,vrsta:  VW

 

 04/11/2011

 22/11/2011

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Usluge

 

Auditiranje Financijskih Izvestaja

 

01/11/2011

17/11/2011

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje

Snabdevanje sa Monitorima


26/11/2011

02/11/2011

OBAVEŠTENJE O UGOVORU - Snabdevanje (Ponovno objavljenje)

Snabdevanje sa Softverom


26/10/2011

18/11/2011

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Radovi(Ponovno objavljenje)

Nova Postolja AT 2-150 MVA u PS 220/110 kV – Kosova A

 17/10/2011

 03/11/2011

OBAVEŠTENJE O UGOVORU- Snabdevanje (Ponovno objavljenje)

Rehabilitacija Visoko Naponskih Postrojenja u PS Ferizaj i PS Gjilan

 11/10/2011

 07/11/2011

OBAVEŠTENJE O UGOVORU -RADOVI-Ponovno objavljenje

Rehabilitacija kanala,trotoara, i postolja od betona za  stubove i  postrojenja Visokog Napona

 06/10/2011

25/10/2011

OBAVEŠTENJA O UGOVORU-SNABDEVANJE

Instalacija dva nova polja u 110kV liniji u PS 220/110 kV Prizreni 2

 06/10/2011

11/11/2011

OBAVEŠTENJA O UGOVORU-SNABDEVANJE

Rezervno snabdevanje jednopolog prekidaca 400Kv tipa Areva GL316 za polje generatora G2

 19/09/2011

 06/10/2011

OBAVEŠTENJA O UGOVORU-SNABDEVANJE

 Snabdevanje sa Ethernet Modemima

 19/09/2011

 06/10/2011

OBAVEŠTENJA O UGOVORU-SNABDEVANJE - Produzenje Roka

Rehabilitacija Visoko Naponskih Postrojenja u PS Ferizaj i PS Gjilan

 09/09/2011

 26/09/2011

OBAVESTENJA O UGOVORU - Radovi (Ponovo Objavljenje)

Ciscenje uzdus trase linija 110kV, 220 kV I 400 kV od drveca,trave ostalih materijala

 09/09/2011

 27/09/2011

OBAVESTENJA O UGOVORU - Usluge

Odrzavanje i Servis Autovozila
LOT 1 : Odrzavanje i Servis Autovozila ,vrsta:  VW
LOT 2: Odrzavanje i Servis Autovozila , vrsta: Toyota, Nisan, Landrover i drugi.

 07/09/2011

 14/10/2011

OBAVESTENJA O UGOVORU - Radovi ( Produzenje Roka )

Rehabilitacija postrojenja za sopstvenu potrosnju u PS Kosova B

 06/09/2011

 16/09/2011

OBAVESTENJA O UGOVORU - Snabdevanje

 Snabdevanje sa Softverom

 06/09/2011

 14/10/2011

OBAVESTENJA O UGOVORU - Radovi

Nova Postolja AT 2-150 MVA u PS 220/110 kV – Kosova A

 01/09/2011

 19/09/2011

OBAVESTENJA O UGOVORU - Radovi (Ponovo Objavljenje)

Rehabilitacija kanala,trotoara, i postolja od betona za  stubove i  postrojenja Visokog Napona

 24/08/2011

 09/09/2011

OBAVESTENJA O UGOVORU - Radovi (Ponovo Objavljenje)

Montiranje po potrebi zastitnog provodnika u 110kV Linijama

 23/08/2011

 09/09/2011

OBAVESTENJA O UGOVORU - Radovi (Ponovo Objavljenje)

Mehanicka I elektricna pojacanja na linijama u skladu stvorenih situacija na terenu

 19/08/2011

 07/09/2011

OBAVESTENJA O UGOVORU - Radovi (Ponovo Objavljenje)

Rehabilitacija postrojenja za sopstvenu potrosnju u PS Kosova B

 19/08/2011

 06/09/2011

Obvaštenja o ugovoru - Snabdevanje

Nabavka i Ugradnja Sistema za upozorenje od pozara u skladistu i pratecih objekata

 19/08/2011

 06/09/2011

OBAVESTENJA O UGOVORU - Radovi (Ponovo Objavljenje)

Rehabilitacija opreme za sopstvenu postronju u PS Kosova B

 11/08/2011

 23/09/2011

OBAVEŠTENJA O UGOVORU-SNABDEVANJE - Produzenje Roka

Rialociranje Linije DV 1806  PS Gjakovë 1 – PS Gjakovë 2 i Zamena  Visokonaponske Opreme u PS Gjakova 1

 05/08/2011

 05/09/2011

OBAVEŠTENJA O UGOVORU-SNABDEVANJE - Produzenje Roka

Rehabilitacija Visoko Naponskih Postrojenja u PS Ferizaj i PS Gjilan

 05/08/2011

 09/09/2011

Obvaštenja o ugovoru - Snabdevanje (Produzenje Roka )

Rehabilitacija Visoko Naponskih Postrojenja u PS Ferizaj i PS Gjilan

 23/07/2011

 23/08/2011

Obvaštenja o ugovoru - Snabdevanje

Rialociranje Linije DV 1806  PS Gjakovë 1 – PS Gjakovë 2 i Zamena  Visokonaponske Opreme u PS Gjakova 1

 20/07/2011

 19/08/2011

Obavestenje o ugovoru - Ponovno Objavlenje Usluge

Provera i kontrola vatrogasnih aparata

 05/07/2011

22/07/2011

Obvaštenja o ugovoru - Snabdevanje

Rialociranje Linije DV 1806  PS Gjakovë 1 – PS Gjakovë 2 i Zamena  Visokonaponske Opreme u PS Gjakova 1

 09/06/2011

18/07/2011 

Obvaštenja o ugovoru - Snabdevanje

Rehabilitacija Visoko Naponskih Postrojenja u PS Ferizaj i PS Gjilan

 08/06/2011

 18/07/2011

Obvaštenja o ugovoru - Snabdevanje

Snabdevanje za Rezervnom Opremom za odrzavanje Linija i Podstanica

 07/06/2011

Obvaštenja o ugovoru - Snabdevanje

Rehabilitacija opreme za sopstvenu potrosnju u PS Kosova B

 31/05/2011

11/07/2011 

Obvaštenja o ugovoru - Usluge

Provera i kontrola  vatrogasnih aparata

 25/05/2011

 13/06/2011

Obvaštenja o ugovoru - Radovi

Montiranje po potrebi zastitnog provodnika u 110kV Linijama

 25/05/2011

 13/06/2011

Obvaštenja o ugovoru - Radovi

Ciscenje uzdus trase linija 110kV, 220 kV I 400 kV od drveca,trave ostalih materijala

 11/05/2011

 30/05/2011

Obvaštenja o ugovoru - Snabdevanje

Snabdevanje sa identifikacionim tablicama za DV linje i Podstanice

 06/05/2011

24/05/2011 

Obaveštenje o Ugovoru - Ponovno objavljenje

Mehanicka i elektricna pojacanja na linijama u skladu stvorenih situacija na terenu

06/05/2011

24/05/2011

Obvaštenja o ugovoru - Snabdevanje

 Zamena relay zastite u TS 28/04/2011

Obvaštenja o ugovoru - Radovi

Rehabilitacija kanala,trotoara, i postolja od betona za  stubove i  postrojenja Visokog Napona 26/04/2011 17/05/2011
Obvaštenja o ugovoru - Snabdevanje  Snabdevanje sa hardverom za IT 21/04/2011 03/05/2011
Obvaštenja o ugovoru - Radovi Mehanicka i elektricna pojacanja na linijama u skaladu stoverenih situacija na terenu 06/04/2011 21/04/2011

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001