Upravljanje Trzistem

Po zahtevima Zakona  o Elektricnoj Energiji Kosova treba da primeni jedan model konkuretnog modela u sektor elektricne enegrie i bazirajuci se u zakon ovaj zadatak pripisuje se subjektu „Operatora trziste“(OT) ,koj se imemije od Vlode i licensirase od Regulatora Ureda Energije.

Operator Trziste funksionise na samostalini nacin od svake angazirane produzece u aktivnoste o elektricnoj energiji osim transmisije.Primarna legislacija opisuje O.T kao odgovorni zakoniti subjekat za organiziraje i administriranje trgovanja (kupoprodaje) elektricne energije i odredjivanje isplata izmedju proizvodjaca i snabdevaca i klienata. Operator Trziste balansira unapred ponudu i finansiski zahtev.

Kosovaraski Operator Tziste u opste je odgovoran za ekonomsko menađiranje sistema elektricne enegije.O.T. je odgovoran :
    - za dokumentiranje svih odgovornih zaduzenja izmedju snabdevoca i zakonitih klienta ;
    - za prijem tendera za snabdevanje sa električnon enegijom ;
    - za izvrsenje tenderske procedure ;
    - za upoznavanje ucesnika u trgovanje i operatora sistema transmisije o procesu donosenja odluke kao i za planiranje pristupa u mrezi na osnovu  donosene odluke i cene preostale  ponudjene enegije ;
    - za prijem informacija od operatora sistema transmisije u vezi sa izmenama donosene odhke , zatrazenih na osnovu tehnickih kapaciteta i jos neke vanredne situacije u mrezi transmisije ili razvodjenja ;
    - za odredjivanje konacne cene energije za svaki posebni vremenski period i upoznavanje svih stranaka obuhvacene u trgovanje ;
    - za stvaranje racunovodstvenog sistema za trgovanje bazirajuci se u konacnu postignutu cenu kao i za obezbedjenje i informacije o realnom funksionisanju generije struje (proizvodjaca) i generiskog kapaciteta na raspolaganju za svaki vremenski period ;
    - za objavljivanje tendencija trziste za svaki zatrazeni vremenski interval.

KOSTT izvsava svoje funksije postovajuci principe transparencije, objektivnosti i samostalnosti.

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001