Arhiva Saopstenja za javnost

21 Janar 2010 - Komunike za  medije - Međunarodni Civilni Predstavnik, g.Peter Faith, izrazio je podržavanje za unapređenje pozicije  KOSTT-a na regijonalnom i evropskom nivou - Preuzimaj 

17 Novembar 2009 - Komunike za medije - Inaugurira se naj modernija podstanica 400/110/10.5 kV na Kosovo, koja ?e stvarati uslove za industrijski i ekonomski razvoj Metohijskog podru?ja i Centralnog Kosova - Preuzimaj

9 Novembar 2009 - Obaveštenje za medije - Probna energizacija podstanice 400/110kV u Istok (PS Pe? 3) i novih linija nivoa 400 kV i 110 kV  - Preuzimaj

24 Septembar 2009 - Komunike za Medija - Beležavaju se dva važna projekta u energetskom sektoru Kosova - Preuzimaj

14 Septembar 2009 - Komunike za medije - Prolazni kratki spoj na postrojenjima 220 kV - Preuzimaj

4 Septembar 2009 - Obaeštenje za  medije - Padovi u okviru Projekta za  Rehabilitaciju Podstanice 220/110 kV
“Kosovo A” - Preuzimaj

31 Jula 2008 - Komunikacija za Medija - Povecava se kapacitet prenosa i konzumiranja kao i sigurno snabdevanje elektricnom energijom za reona Vucitrne,Mitrovica, Istoka i Prizerena.- Preuzimaj

30 Juli 2008 god. - Obavestenje za Media - Pusta se pod naponom linija visokog napona 110 kV koji spaja TS Vucitrn 2 sa TS Kosova A - Preuzimaj

25 Juli 2008 god. - Komunikacija za Medija - Neophodna intervencija na liniji 110 kV DV 1213, TS Pristina 4- TS Lipjane - Preuzimaj

28 jun 2008 god. -Komunike za Medije -  Potpisivanje sporazuma  saradjivanja izmedju Operatora Sistema Prenosa Albanije i Operatora Sistema Transmisije i Trziste Kosova - Preuzimaj

27 Jun 2008 god. - Komunike za Medije - Ispad transformatora Trafostanice TS  220/110 kV  Priština 4 - Preuzimaj

30 Maj 2008 - Komunike za Medije - Direktor KOSTT-a, g. Fadil Ismaili, imenuje se član Instituta za Energiju Jugo-Istočne Evrope (IENE) - Preuzimaj

23 Maj 2008 god. - Obaveštenje za Medije - Planirani remont Dalekovoda(DV) 293/2 - Preuzimaj

3 April 2008 god.- Komunike za Medije - Sa investicijama Vlade Nemačke i Konsolidovanog Buđeta Kosova razvija se sistem prenosa električne energije - Preuzimaj  

19 Oktobar 2007 god - Komunikacije za Medije - KOSTT-u se odbija pravo na potpis Dogovora za kompenzaciju tranzita
električne energije izmedju OPS-a Evrope, od ovog slučaja Srbija ima korist - Preuzimaj

21 Avgust 2007 god.-  OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE - Ponovo se uključuje pod napon DV 205/1 ( TS “Kosovo B” – TS “Podujevo” ) - Preuzimaj

13 Avgust 2007 god.- Komunike za Medije - Ispad Generijskih Jedinica A3 , A4 i B1 - Preuzimaj

3 Avgust 2007 god. - Komunike za Medije - Delimićni pad Elektroenergetskog Sistema - Preuzimaj

23 Jul 2007 god.- OBAVEŠTENJE  ZA  MEDIJE - Poziv za dodatnu pažnju sprečavanja požara - Preuzimaj

19 Jun 2007 god. - Komunike za Medije - Evropska Agencije za Obnovu predala je KOSTT-a donaciju  u iznosu od 0.4 milion Eura - Preuzimaj

20 Mart 2007 god. - Komunike za Medije - Beleži se prvi korak u pravcu Liberalizacije Tržišite Energije - Preuzimaj

2 Mart 2007 god.- Komunike za Medije - Oštećuje se stub Br. 27 Dalekovoda 220kV , Br. 293 / 1 , pravac : Trafostanica „Kosova B“ – Razvodno Postrojenje 220kV (RP) Glogovac .- Preuzimaj

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001