24 Mars 2016 - Menaxhmenti i KOSTT dhe OST Shqipëri shprehen të përkushtuar për avancimin e bashkëpunimit në mes të dy sistemeve energjetike

Delegacioni i lartë i menaxhmentit të KOSTT në krye me Kryeshefin Ekzekutiv z.Mustafë Hasani realizuan vizitë një ditore në kompaninë homologe OST Shqipëri ku u pritën nga drejtori i përgjithshëm z.Engjëll Zeqo me bashkëpunëtorë. Në takim u diskutuan tema me interes të përbashkët për të dy sistemet energjetike Kosovë dhe Shqipëri dhe modalitetet e bashkëpunimit të mëtutjeshëm në projekte të përbashkëta dhe me interes të dyanshëm.

Me këtë rast, të dyja palët u dakorduan që të vazhdojnë me aktivitetet për harmonizimin e hapave të mëtutjeshëm drejt krijimit të tregut të përbashkët energjetik Kosovë Shqipëri e cili vlerësohet të ketë ndikim në sigurinë e furnizimit dhe shfrytëzimin më optimal të burimeve të energjisë elektrike për të dyja vendet ku përfituesit kryesorë në këtë mes do të jenë konsumatorët e energjisë elektrike në Kosovë dhe Shqipëri.
Sa i përket projekteve me ndikim në ngritjen e kapaciteteve të bartjes së energjisë elektrike në mes të dy Sistemeve, delegacionet u darkoduan për harmonizimin e aktiviteteve të nevojshme për vënien në operim të linjës interkonektive 400 kV Kosovë-Shqipëri ndërsa ekipet e ekspertëve të diskutojnë modalitetet teknike dhe të afateve kohore për implementimin e projektit të linjës së re ndërshtetërore të planifikuar, 110 kV Kukës-Dragash-Prizren. Në kuadër të këtij takimi, Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Hasani gjithashtu ka shprehur interesimin e KOSTT për tu bërë pjesë e bursës së energjisë elektrike të Shqipërisë, projekt i cili është në zhvillim e sipër.
z.Hasani falënderoi homologun e tij z.Zeqo për bashkëpunimin profesional deri më tani dhe të dy homologët shprehën gatishmërinë dhe interesimin për të avancuar edhe më tutje bashkëpunimin.

IMG 0184

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001