Brzi dokazi za KOSTT

Ime registrovanja: Operator Sistema, Transmisije i Tržište – KOSTT -a a.d.
Adresa registrovanja: Ulica; “Isa Boletini” Nr:39., 10000 Priština, Republika Kosova
Registarski broj biznesa: 811284512

Datum osnivanja: 01. jul, 2006 god.
Licencije od Regulatornog Ureda za Energiju:
Licencije za Operiranja Sistema Transmisije i
Licencije za Operiranje Tržište Električne Energije.
Vlasnik aksija: 100% Republike Kosovo. U skladu sa Zakonom o električnoj energiji br 05 / L-085, koji je usvojen 2016 godine, prava aksionara se ostvaruju od strane Skupštine Kosova
Izvršni Direktor : Ilir M.Shala 
Broj radnika: 354


Ukupna dužina linija u vlasništvo KOSTT-a a.d. je 1391.3 km

 • linija 400kV – 279.7 km
 • linija 220kV – 231.8 km
 • linija 110kV – 873.1 km

Podstanice

 • 1 Podstanica 400/220 kV sa kapacitetima transformatora 1200 MVA
 • 2 Podstanica 400/110 kV sa kapacitetima transformatora 1200 MVA
 • 3 Podstanice 220/110 kV sa kapacitetima transformatora 1350 MVA
 • 1 Razvodni čvor 220kV
 • 1 Podstanica 220/35/10 kV sa kapacitetima transformatora 80 MVA
 • 26 Podstanice 110/(35 ili 10) kV sa kapacitetima transformatora 2080 MVA

Prenosni kapaciteti transmisije: 1700 MW.

Zahvaljujući centralne geografske pozicije koju ima naša država, sistem transmisije sa kojim operira KOSTT, i ako je mala, predstavlja čvor sa velikim interesom, što se dokazuje sa jakim interkoneksijama kao u nastavku:

 • 1 linija 400 kV sa Serbijom,
 • 1 linija 400 kV sa Crnom Gorom,
 • 1 linija 400 kV sa Makedonijom,
 • 1 linija 400 kV sa Albanijom,
 • 1 linija 220 kV sa Serbijom,
 • 1 linija 220 kV sa Albanijom i
 • 2 linije 110 kV sa Serbijom.

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001