Kod rada o pristupu na zemljište i zgradama

Kod rada utvrđuje način na koji će radnici OPST-a ili ugovarači koji rade za račun OPST-a obično pristupiti zemljištu i/ili zgradama kada oni moraju tako postupati tokom normalnog procesa rada OPST-a. Ovaj kod, koji je razvio KOSTT i odobrio RUE, detaljno opisuje aranžmane kojima će KOSTT imati pristup zemljištu ili zgradama koje još nisu u vlasništvu ili kontrolisane od strane KOSTT-a, kada je to potrebno za svrhu izgradnje, modifikacije, rada ili održavanje prenosnog sistema. Član 24. Licence za operatora prenosnog sistema električne energije, OPST, je pripremio Kod rada za pristup zemljištu i zgradama, koji utvrđuje principe i procedure koje se primjenjuju za pristup ovlašćenih lica zemljištu i/ili zgradama, koji se odnosi na vršenje licencirane aktivnosti.

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001