Kod Elektricnih Standarda

Kod električnih standarda je dokument koji između ostalog utvrđuje standarde napona i frekvencije sa kojima radi energetski sistem Kosova. Ovaj kod postavlja jasna pravila koja treba poštovati operator prenosnog sistema i svi korisnici sistema kako bi osigurali da se proizvodnja (generisanje), prenos i potrošnja električne energije mogu izvoditi koristeći zajedničku javnu elektroenergetsku mrežu.

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001