Kod Mreže

Kod mreže je pripremljen u skladu sa zahtevima Zakona o električnoj energiji i Licence operatora prenosnog sistema električne energije i odobren je od strane Regulatornog ureda za energiju. Kod mreže pokriva operativne procedure i odredbe koje regulišu interakciju između OPST (Operatora prenosnog sistema i tržišta) i korisnika Prenosnog sistema Kosova. Ovaj kod obuhvata procese planiranja, priključivanja, rada i balansiranja sistema u normalnim i vanrednim uslovima. Proces operativnog planiranja obuhvata vremenski period od jedne godine do faze balansiranja u realnom vremenu, kao i periodima nakon pojave nekog događaja ili havarije. Kod mreže je obavezujući za OPST i za sve korisnike koji su priključeni u sistem.

Kodi i Rrjetit , versioni 2.3

Sipas Vendimit V_710_2015 të ZRrE të datës 20 Shkurt 2015 

 


 

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001