Kod Merenja

Kod merenja je pripremio OPST (Operator prenosnog sistema i tržišta) i odobren je od strane Regulatornog ureda za energiju. Kod merenja postavlja jasna pravila za ugradnju i upotrebu strujomera kako bi se osiguralo da podaci o proizvodnji, prenosu i potrošnji budu na raspolaganju kako bi se podržalo konačno efikasno poravnanje transakcija električne energije.

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001