Operator Sistema i Transmisije

Po Zakonu za Električnu Energiju , Operator Sistema i Transmisije (OST) je odgovoran za funsksionisanje , obezbedjenje održabanja i ako je potrebno za razvoj mreže transmisije u odredjenim zonama . Takodje on je odgovoran za povezivanje mreže sa ostalim mrežama kao i za dugoročno obezbedjenje sposobnosti sistema da bi se suočili sa opravdanim zahtevima za transmisiju električne energije .

Ured Regulatora Energije dao je KOSTT-u a.d. licenciju kao Operator Sistema Transmisije , licencija koja je stupila na snagu dana 4. Oltobar, 2006 god.

Operator Sistema Transmisije Menađira i Operira sa sistemom transmisije električne energije Kosova kao i  odgovoran je za transmisiju električne energije u glavne mreže visokog napona .

Operator Sistema i Transmisije Kosova :

  • deluje u skladu sa odredbama Zakonika Električne  Mreže , Mernog Zakonika i Razvodnog Zakonika ;
  • osigurava nediskriminirani pristup za korisnike i obezbedjuje njima potrebne informacije za jedan efikasni pristup u sistem ;
  • odredjuje takve tarife i isplate za veze i korišćenje sistema, koje poticaju konkurenciju u sektor energije kao i olakšava ulazak novih subjekata na tržište.

 

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001