Prezentimet e KOSTT-it

09 Nëntor 2010 - KOSTT-Funksionimi, Zhvillimet, Perspektiva-Prezentimi i Kryeshefit Ekzekutiv te KOSTT ne Forumin për Investime Kosovë-SHBA, 2010 - Shkarko

 

“Sfidat dhe Mundësitë e Industrisë së Energjisë Elektrike” - Konferenca Ndërkombëtare “Dialogu për Energjinë në Evropën Juglindore, 28-29 qershor 2007 Selanik, Greqi - Shkarko

Prezentuar nga Fadil Ismaili, Drejtor Menaxhues i KOSTT