Pozita të hapura

 Operator në nivelin 110/x kV - Shkarko word icon