Arkiva e Tenderëve

30.12.2010 - Instalimi i Sistemit për hapje/mbyllje automatike të derës së hyrjes në garazhin e KOSTT-it dhe sistemit për identifikimin automatik të veturave - Shkarko

23.12.2010 - Njoftim per anulimin e aktivitetit te prokurimit- Kontrollimi dhe testimi i Transformatorëve Energjetik, Transformatorëve Matës dhe Izolatorëve - Shkarko

17.12.2010 - Ritenderim - Furnizim me Ethernet Modema - Shkarko

17.12.2010 - Ritenderim - Bazamenti i Ri AT 2-150 MVA në NS 220/110 kV – Kosova A - Shkarko

17.12.2010 - Ritenderim- Punimi i Projektit kryesor për realizimin e renovimit të fasadës dhe nënkulmit të Ndërtesës Administrative të KOSTT sh.a. - Shkarko

16.12.2010 - Njoftim per anulimin e aktivitetit te prokurimit - Furnizim me Ethernet Modema - Shkarko

Ankandi për shitjen e vajit të përdorur të KOSTT - Shkarko

15.12.2010 - Njoftim per anulimin e aktivitetit te prokurimit_"Bazamenti i Ri AT 2-150 MVA në NS 220/110 kV – Kosova A" - Shkarko

14.12.2010 - Njoftim për kontratë ritenderim - Dizajnimi, Zhvillimi dhe Implementimi i Aplikacionit për Udhëheqjen dhe Mirëmbajtjen e Aseteve. - Shkarko

09.12.2010-Njoftim Per Anulimin e Aktivitetit te Prokurimit- Punimi i Projektit kryesor për realizimin e renovimit të fasadës dhe nënkulmit të Ndërtesës Administrative të KOSTT sh.a. - Shkarko

09.12.2010-Njoftimi per Anulimin e Aktivitetit te Prokurimit- Dizajnimi, Zhvillimi dhe Implementimi i Aplikacionit për Udhëheqjen dhe Mirëmbajtjen e Aseteve - Shkarko

08.12.2010 - Ritenderim - Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a. - Shkarko

10.11.2010 - Furnizim me Ethernet Modema - Shkarko

22.10.2010 - Dizajnimi, Zhvillimi dhe Implementimi i Aplikacionit për Udhëheqjen dhe Mirëmbajtjen e Aseteve - Shkarko

15.09.2010 - Renovimi i Garazhës - Shkarko

14.08.2010 - Renovimi i Garazhës - Shkarko

11.08.2010 - Furnizim me mjete pune për mirëmbajtjen e  Linjave - Shkarko

11.08.2010 - Rindërtimi i linjës 110 kV, nr  126/5, drejtimi NS "Peja 1"- NS "Peja 2 - Shkarko

16.06.2010 - NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Renovimi i Garazhës - Shkarko

16.06.2010 - Rindërtimi i linjës 110 kV, nr  126/5, drejtimi NS "Peja 1"- NS "Peja 2 - Shkarko

12.06.2010 - Ndërrimi i izolatorëve dhe urave përçuese ne LP nr  126/2,  LP 164/2 dhe LP 18 03 - Shkarko

29.05.2010 - Furnizim me pjesë rezervë për Largpërçues - Shkarko

26.05.2010 - Furnizim me pjese rezerve për Largpërçues - Shkarko

25.05.2010 - Furnizim me mjete pune për mirëmbajtjen e  Linjave - Shkarko

21.05.2010 - Furnizim me Transformatorë Matës - Shkarko

18.05.2010 - Furnizim me mjete pune për Largpërçues - Shkarko

13.05.2010 - Furnizim me derivate të naftës - Shkarko

13.05.2010 - Ndërrimi i stabilimenteve të TL  në NS Kosova B ana 400kV - Shkarko

30.04.2010 - Sigurimi i Automjeteve te KOSTT sh.a. - Shkarko

29.04.2010 - Sigurime Shëndetësore për Punëtoret e KOSTT sh.a. - Shkarko

24.04.2010 - Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a.  - Shkarko

15.04.2010 - Furnizim me mjete pune për mirëmbajtjen e  Linjave - Shkarko

15.04.2010 - Rindërtimi i linjës 110 kV, nr  126/5, drejtimi NS "Peja 1"- NS "Peja 2 - Shkarko

15.04.2010 - Furnizim me Harduer te TI - Shkarko

14.04.2010 - Furnizim me pjesë rezervë për Largpërçues - Shkarko

13.04.2010 - NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Furnizim me pjese rezerve për Largpërçues - Shkarko

02.04.2010 - Renovimi i nivelit 1 dhe përgatitja e tij për implementimin e projektit te SCADA-EMS - Shkarko

02.04.2010 - Furnizim me Transformatorë Matës - Shkarko

26.03.2010 - Filmi Dokumentar i metrazhit te shkurt për Sistemin e Transmisionit te Kosovës - Shkarko

24.03.2010 - NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - "Film Dokumentar i metrazhit te shkurt për Sistemin e Transmisionit te Kosovës" - Shkarko

20.03.2010 - NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Sigurimi i Automjeteve te KOSTT sh.a. - Shkarko

13.03.2010 - Furnizim me pjesë rezervë për Largpërçues - Shkarko

13.03.2010 - Furnizim me harduer të TI - Shkarko

13.03.2010 - Mirëmbajtja e CAS-it - Shkarko

02.03.2010 - Sigurime Shëndetësore për Punëtoret e KOSTT sh.a. - Shkarko

05.02.2010 - Sigurimi i Automjeteve të KOSTT sh.a - Shkarko

19.01.2010  - Mirëmbajtja e CAS-it - Shkarko

13.01.2010 - Ndërrimi i stabilimenteve të TL në NS "Kosova B" ana 400kV - Shkarko

1.12.2009 - Furnizim me pjesë rezervë për Trafostacione dhe Largpërçues - Shkarko

27.11.2009 - Furnizim me Traktor dhe pajisje përcjellëse Shkarko

28.10.2009 - Furnizim me Traktor dhe pajisje përcjellëse - Shkarko

24.10.2009 - Renovimi i tualeteve ne depot ne Kastriot, TS ne Nashec dhe ne TS Prishtina 4 - Shkarko

28.07.2009 - Përgatitja e objekteve për instalimin SCADA/EMS

LOT 1: Motorizimi dhe modernizimi I objekteve

LOT 2: Mbrojtja nga korrozioni i konstruksioneve metalike ne NS 400/220 Kosova B

Shkarko

14.07.2009 - Furnizim me Harduer te TI

LOT 1:  Storage , Server , TFT Rackmount Keyboard and Monitor

LOT 2:  Laptop , PC

Shkarko

19.06.2009 - Furnizim me njehsorë - Shkarko

17.06.2009 - 1. "Furnizim me harduer të TI"

LOT 1:  Storage , Server , TFT Rackmount Keyboard and Monitor

LOT 2:  Laptop , PC

- Shkarko

13.06.2009 - Përgatitja e objekteve për instalimin SCADA/EMS - Shkarko

12.06.2009 - NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Furnizim me Harduer te TI - Shkarko

11.06.2009 - Furnizim me stabilimente energjetike - Shkarko

30.01.2009 - Njoftim për dhënie te kontratës - Rehabilitimi i LP-së nr.212 - Shkarko

20.05.2009 - Njoftim per vazhdimin e afatit kohor per - FURNIZIM ME HARDUER PER TI - Shkarko

15.05.2009 -  Furnizim me stabilimente energjetike - LOT 3: Furnizim me pjesë rezervë për TS - Shkarko

14.05.2009 - Ndërrimi i stabilimenteve të TL në NS "Kosova B" 400/220 kV - Shkarko

29.04.2009 - Njoftim per kontrate - Furnizim me Harduer - Shkarko

28.04.2009 - NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Furnizim me harduer per TI - Shkarko

09.04.2009 - Furnizim me Traktor dhe pajisje përcjellëse - Shkarko

09.04.2009 - NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Furnizim me Traktor dhe pajisje përcjellëse  - Shkarko

07.04.2009 - "Furnizimi dhe instalimi i Transformatorit me fuqi 150 MVA në TS 220/110 kV Prishtina 4"

  • LOT 1: Dizajni, furnizimi, instalimi dhe komisionimi I Transformatorit të ri  me fuqi150 MVA në TS 220/110 kV
  • LOT 2: Dizajni, furnizimi, instalimi dhe komisionimi I pajisjes së re të Tensionit te lartë  220/110 kV

- Shkarko

03.04.2009 - Furnizim me Harduer  te TI - Shkarko

01.04.2009 - Filtrimi dhe vakumimi i vajit të transformatorëve energjetik - Shkarko

31.03.2009 - Dizajnimi  dhe shtypja e Raportit vjetor për KOSTT - Shkarko

27.03.2009 - Auditimi i raporteve financiare të ZRRE - Shkarko

14.03.2009 - Dizajnimi  dhe shtypja e Raportit vjetor për KOSTT sh.a - Shkarko

07.03.2009 - Furnizim me stabilimente energjetike - Shkarko

06.03.2009 - Ridislokimi i shtylles 31 ne LP 1809 - Shkarko

04.03.2009 - Furnizim me Traktor dhe pajisje përcjellëse - Shkarko

03.03.2009 - Njoftim për kontratë - Furnizim me harduer të TI - Shkarko

03.03.2009 - Njoftim për kontratë - Implementimi i intranetit - Shkarko

25.02.2009 - Filtrimi dhe vakumimi i vajit të transformatorëve energjetik - Shkarko

20.02.2009 - Auditimi i raporteve financiare për  ZRRE - Shkarko

11.02.2009 - Auditimi i raporteve financiare për vitin 2008 për ZRRE - Shkarko

10.02.2009 - Ndërrimi i stabilimenteve të TL në NS "Kosova B" 400/220 kV - Shkarko

06.02.2009 - Furnizimi dhe instalimi i Transformatorit me fuqi 150 MVA në TS 220/110 kV Prishtina 4 - Shkarko

03.02.2009 - Ridislokimi i shtylles 31 ne LP 18/09 - Shkarko

29.01.2009 - Njoftim për kontratë - Auditimi i raporteve financiare për vitin 2008 për ZRRE - Shkarko

29.01.2009 - Njoftim për kontratë - Rehabilitimi i LP-së nr.212 - Shkarko

20.01.2009 - Instalimi i Transformatorit me fuqi  90 MVA në  TS 220/100 kV Prizreni 2 - Shkarko

20.12.2008 - Furnizim me stacion dhe instrumente per testimin e njehsorëve - Shkarko

25.11.2008 - Njoftim për anulim të aktivitetit të prokurimit - Furnizim me pajisje per intranet: LOT 2 - Shkarko

25.11.2008 - Njoftim për dhënie te kontratës - Furnizim me pajisje per intranet: LOT 1 dhe LOT 3 - Shkarko

20.11.2008 - Njoftim për kontratë  - Rehabilitimi i LP-së nr.212 - Shkarko

19.11.2008 - Njoftim për kontratë  - Furnizim me stacion dhe instrumente për testimin e njehsorëve - Shkarko

15.11.2008 - Punimi i depos së hapur dhe platos në Kastriot -Shkarko

15.11.2008 - Njoftim për anulimin e kontratës - Furnizim me stacion dhe instrumente për testimin e njehsorëve - Shkarko

05.11.2008 - Njoftim për dhënie të kontratës - SCADA –EMS dhe Telekomunikacioni - Shkarko

04.11.2008 - Njoftim për kontratë - Ritenderim -  Furnizim me pajijse per intranet - Shkarko

04.11.2008 - Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Furnizim me pajijse per intranet - Shkarko

17.10.2008 - Furnizim me Pajisje për Intranet - Shkarko

14.10.2008 - Njoftim për anulimin e kontratës "Furnizim me pjesë rezervë për TS dhe LP"

Lot 2: Furnizim me vegla pune

Lot 3: Furnizim me me TMRR dhe TMT

Shkarko

14.10.2008 - Furnizimi dhe Instalimi i kabllit  nëntokësor Optik dhe OPGW kabllit - Shkarko

10.10.2008 - LOT 1 : Furnizim me pjesë rezervë për LP - Shkarko

19.09.2008 - Njoftim mbi dhënien e kontratës - Auditimi i pasqyrave financiare të KOSTT sh.a - Shkarko

18.09.2008 - NJOFTIM PËR KONTRATË – FURNIZIM-RITENDERIM - Punimi i depos së hapur dhe platos në Kastriot - Shkarko

15.09.2008 - Njoftim per anulim te aktivitetit per prokurim Punimi i depos së hapur dhe platos në KASTRIOT - Shkarko

05.09.2008 -  Ndërrimi i mbrojtjeve rele dhe njësive komanduese në fushat 110 kV në TS Prishtina 1 - Shkarko

05.09.2008 - Ritenderim - Furnizim me stacion dhe instrumente për testimin e njehsorëve -  Shkarko

04.09.2008 - Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Furnizim me stacion dhe instrumente për testimin e njehsorëve - Shkarko

04.09.2008 - Njoftimi për kontratë - Punimi i depos së hapur dhe platos në Kastriot - Shkarko

06.08.2008 - Auditimi i pasqyrave financiare të KOSTT sh.a. - Shkarko

30.07.2008 - Ndërrimi i izolatorëve  dhe urave përçuese  në linjat 118/1 dhe 118/2 - Shkarko

30.07.2008 - Furnizimi dhe Instalimi i kabllit  nëntokësor Optik dhe OPGW kabllit  në relacionin: Qendra Dispeqerike – "NS Prishtina 2" – "NS Prishtina 4 - Shkarko

25.07.2008 - Njoftim për kontratë - Furnizim me pjesë rezervë për TS dhe LP - Shkarko

21.06.2008 - Njoftim për kontratë - SCADA EMS & TELEKOMUNIKACIONI - Shkarko

14.06.2008 - Ndërrimi i mbrojtjeve rele dhe njësive komanduese në fushat 110 kV në TS Prishtina 1 - Shkarko

14.06.2008 - Furnizim me stacion dhe instrumente për testimin e njehesorëve - Shkarko

12.06.2008 - Ndërrimi i mbrojtjeve rele dhe njësive komanduese në fushat 110 kV në TS Prishtina 1 - Shkarko

12.06.2008 - Furnizim me stacion dhe instrumente për testimin e njehsorëve - Shkarko

11.06.2008 - Njoftim për dhënie të kontratës - Ndrrimi i përçuesit,izolatorëve dhe pajisjeve lidhëse ne LP126/1 - Shkarko

11.06.2008 -Njoftim mbi anulim te aktivitetit te prokurimit - Dizajnimi dhe shtypja e Raportit vjetor për KOSTT sh.a. - Shkarko

03.06.2008 - Njoftim mbi anulimin e kontratës - Ndërrimi i stabilimenteve të tensionit të lartë në TS Kosova B 400/220 kV ana 400 kV - Shkarko

17.05.2008 - Njoftim për dhënie të kontratës -"Pajisje për TI"  LOT 2: Server - Shkarko

16.05.2008 - Njoftim për dhënie të kontratës - Ndërrimi i stabilimenteve të tensionit të lartë në TS Kosova B 400/220 kV ana 400 kV - Shkarko

14.05.2008 - Njoftim për dhënie të kontratës - Pajisje për TI - Shkarko

14.05.2008- Njoftim për dhënie të kontratës - Ndrrimi i pajisjeve të tensionit të lartë në fushat 220 kV të TS 400/220 kV KOSOVA B -
Shkarko

10.05.2008 - Ndrrimi i pajisjeve të tensionit të lartë në fushat 110 kV të TS 110/35kV Prishtina 1 - Shkarko

29.04.2008 - Njoftim për kontratë - Dizajnimi  dhe shtypja e Raportit vjetor për KOSTT sh.a. - Shkarko

23.04.2008 - Njoftim për kontratë - Ndërrimi i izolatorëve  dhe urave përçuese  në linjat 118/1 dhe 118/2 - Shkarko

18.04.2008 - Njoftim për kontratë- Furnizim me derivate te naftes - Shkarko

18.04.2008 - Njoftim mbi anulimin e aktivitetit te prokurimit - Furnizim me derivate te naftes - Shkarko

10.04.2008 - Njoftim për kontratë - Pajisje për TI - Shkarko

08.04.2008 - Njoftim për kontratë - Ndërrimi i mbrojtjeve rele dhe njësive komanduese në fushat 110 kV në TS Prishtina 1 - Shkarko

27.03.2008 - Njoftim për kontratë - Ndërrimi i përçuesit, izolatorëve dhe pajisjeve lidhëse ne LP126/1 - Shkarko

20.03.2008 - Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim me derivate të naftës - Shkarko

18.03.2008 - Përkufizimi dhe bartja e pronës (tokës) për lokacionin: TS 220/110 kV Prishtina 4, Lokacionet në Lakrishte dhe Drejtoria e KOSTT-it; - në emër të KOSTT-it. - Shkarko

12.03.2008 - Furnizim me stacion dhe instrumente për testimin e njehsorëve - Shkarko

07.03.2008 - Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Sigurimi i objekteve të KOSTT-it - Shkarko

01.03.2008 - Njoftim për kontratë - Ndrrimi i pajisjeve të tensionit të lartë në fushat 220 kV të TS 400/220 kV KOSOVA B - Shkarko

01.03.2008 - Njoftim për kontratë - Ndrrimi i pajisjeve të tensionit të lartë në fushat 110 kV të TS 110/35kV Prishtina 1 - Shkarko

16.02.2008 - Njoftim për kontratë - Sigurimi I objekteve  te KOSTT-it - Shkarko

12.02.2008 - Njoftim për kontratë - Mirëmbajtja e CAS-it - Shkarko

07.02.2008 - Njoftim për kontratë - Furnizim me derivate të naftës - Shkarko

02.02.2008 - Njoftim për kontratë - Sistemi Radio - Komunikues Digital - Shkarko