Standardet ekzistuese të përgjithshme dhe minimale të përmbushjes për Operatorin e Sistemit të Transmetimit

Standardet ekzistuese të përgjithshme dhe minimale të përmbushjes për Operatorin e Sistemit të Transmetimit - Shkarko word icon