Standardet e Sigurisë së Sistemit të Transmisionit dhe Planifikimit

Standardet e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Transmetimit- Shkarko pdf icon
Sipas Vendimit V_999_2018 të ZRrE të datës 13 Qershor 2018 - Shkarko pdf icon