Standardet e Sigurisë së Operimit

Standardet e Sigurisë së Operimit - Shkarko pdf icon
Sipas Vendimit V_998_2018 të ZRrE të datës 13 Qershor 2018 - Shkarko pdf icon