Procedurat

Para nënshkrimit të Marrëveshjes për Pranimin e Rregullores së Tregut, së pari, palët duhet të plotësojnë regjistrimin sipas Procedurës të Operimit për Regjistrim dhe Tërheqje nga Pjesëmarrja në Treg.

 Procedurat e Operimit për Regjistrim dhe Tërheqja së Palëve në Treg - Shkarko