Format

Para nënshkrimit të Marrëveshjes për Pranimin e Rregullores së Tregut, së pari, palët duhet të plotësojnë regjistrimin sipas Procedurës të Operimit për Regjistrim dhe Tërheqje nga Pjesëmarrja në Treg.