Parashikimi Afatmesëm 2016

  • Parashikimi vjetor i ngarkesës 2016 - Shkarko pdf icon
  • Parashikimi mujor i ngarkesës 2016 - Shkarko pdf icon
  • Parashikimi javor i ngarkesës 2016 - Shkarko pdf icon