Kodi i Rrjetit versioni 2.4

Kodi i Rrjetit, versioni 2.4

  1. Kodi i Rrjetit - Dispozita të Përgjithshme - Shkarko 
  2. Kodi i Rrjetit - Kodi i Planifikimit - Shkarko 
  3. Kodi i Rrjetit - Kodi i Kyçjes - Shkarko 
  4. Kodi i Rrjetit - Kodi i Planifikimit Operativ - Shkarko 
  5. Kodi i Rrjetit - Kodi i Balancit - Shkarko 
  6. Kodi i Rrjetit - Kodi Operativ - Shkarko 

Sipas Vendimit V_1058_2018,  V_1062_2018, V_1061_2018, V_1063_2018, V_1060_2018 dhe V_1057_2018 të të ZRrE të datës 15 Tetor 2018.