Komunikata SQ

Filtri i titullit 
Shfaq # 
nr Titulli i artikullit
91 20 Shtator 2018 - Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2
92 20 Shtator 2018 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, NS 220/35/10 kV Podujeva
93 7 Shtator 2018 - Shtyerje e punimeve- Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2
94 6 Shtator 2018 - Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2
95 10 Gusht 2018 - Shkaktohet lidhje e shkurtë në largpërçuesin e tensionit të lartë 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10 kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2
96 31 Korrik 2018 - Energjizohet linja e tensionit të lartë 110 kV që lidhë NS 110/10 (20) kV Berivojca me NS 110/10 (20) kV KITKA
97 17 Korrik 2018 - KOSTT sh.a pjesë e iniciativës për zhvillimin e tregut rajonal të energjisë elektrike, së bashku me tetë vende të Evropës Juglindore
98 Njoftim - Komunikimi elektronik me KOSTT sh.a nga data 30 Qershor 2018
99 14 Korrik 2018 - Implementim i punimeve në NS 110/35/10 kV Prishtina 1
100 11 Korrik 2018 - Komisioni Parlamentar për Zhvillim Ekonomik miratoi Raportin Vjetor të KOSTT sh.a për vitin 2017

Faqja 10 nga 66