Komunikata SQ

Filtri i titullit 
Shfaq # 
nr Titulli i artikullit
91 21 Qershor 2018 - Edhe dy gjenerues të energjisë nga burimet e ripërtërishme, nënshkruajnë Marrëveshje për Kyçje në Sistemin Transmetues të Kosovës
92 18 Qershor 2018 - Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike synohet të aktivizohet në vitin 2019
93 6 Qershor 2018 - Komunikimi në formë elektronike me KOSTT sh.a
94 31 Maj 2018 - Punime në NS 110/10(20) kV Berivojcë për të mundësuar kyçjen e gjeneratorëve me erë
95 31 Maj 2018 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda
96 29 Maj 2018 - KOSTT vazhdon me ofrimin e shërbimeve për shfrytëzimin e rrjetës së fibrave optik (dark fibre)
97 25 Maj 2018 - Shtyerje e punimeve në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda
98 24 Maj 2018 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda
99 21 Maj 2018 - Nënshkruhet Marrëveshja për Kyçje në Sistemin Transmetues me Kapacitetin më të madh Gjenerues nga Burimet e Ripërtërishme të Energjisë
100 15 Maj 2018 - Punime në kuadër të planit të mirëmbajtjes në Nënstacionin 110/10 kV Prishtina 7

Faqja 10 nga 65