Komunikata SQ

Filtri i titullit 
Shfaq # 
nr Titulli i artikullit
81 26 Tetor 2018 - Punime në kuadër të projektit "Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet në NS 110/35/10 kV Theranda"
82 18 Tetor 2018 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, NS 220/35/10 kV Podujeva
83 18 Tetor 2018 - Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2
84 12 Tetor 2018 - Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2
85 5 Tetor 2018 - Shtyerje e punimeve- Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2
86 5 Tetor 2018 - Punime në kuadër të projekteve zhvillimore në NS 110/35/10 kV Theranda
87 5 Tetor 2018 -Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2
88 2 Tetor 2018 - KOSTT mbështet zhvillimin e mëtejshëm të iniciativës për ndarjen e përbashkët të “Infrastrukturës Digjitale Ballkanike”/"Balkans Digital Highway"
89 21 Shtator 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 220/35/10 kV Podujeva
90 21 Shtator - Shtyerje e punimeve- Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2

Faqja 9 nga 66