Komunikata SQ

Filtri i titullit 
Shfaq # 
nr Titulli i artikullit
71 22 Nëntor 2018 - KOSTT nënshkroi Letër Bashkëpunimi me USAID dhe Tetra Tech për zbatimin e programit për barazinë gjinore dhe fuqizimin e pozitës së grave në ndërmarrje
72 22 Nëntor 2018 - Punime në kuadër të projekteve zhvillimore ne NS 110/35/10 kV Theranda
73 16 Nentor 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Prizren 1
74 12 Nëntor 2018 - Informatë në lidhje me votimin nga ENTSO-E të parimeve operative për ndërprerjen e devijimeve në Evropën Kontinentale
75 9 Nëntor 2018 - Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT sh.a merr pjesë në Samitin e Dytë të Investimeve Ndërkombëtare dhe Ekspozitën "Hidrocentralet e Ballkanit 2018"
76 9 Nëntor 2018 - Punime në kuadër të projektit "Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet në NS 110/35/10 kV Theranda"
77 9 Nëntor 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Prishtina 1
78 31 Tetor 2018 - Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT pjesë e Konferencës mbi Tranzicionin e Energjisë “Sfidat dhe Mundësitë në Kosovë dhe rajon“
79 31 Tetor 2018 - Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT sh.a merr pjesë në Samitin e Dytë të Investimeve Ndërkombëtare dhe Ekspozitën "Hidrocentralet e Ballkanit 2018"
80 30 Tetor 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Vushtrri 1

Faqja 8 nga 66