Komunikata SQ

Filtri i titullit 
Shfaq # 
nr Titulli i artikullit
51 16 Dhjetor 2018 - Zgjatje e punimeve të parapara në kuadër të projekteve zhvillimore në NS 110/35/10 kV Theranda
52 14 Dhjetor 2018 - Punime në kuadër të projekteve zhvillimore ne NS 110/35/10 kV Theranda
53 10 Dhjetor 2018 - KOSTT merr pjesë në Samitin për Sigurinë Kibernetike të Shërbimeve të energjisë
54 10 Dhjetor 2018 - KOSTT shpërblehet me çmimin Mbështetësi më i gjatë i njëpasnjëshëm nga Fondi Kosovaro-Amerikan për Edukim
55 7 Dhjetor 2018 - Punime në kuadër të projekteve zhvillimore ne NS 110/35/10 kV Theranda
56 3 Dhjetor 2018 - Punime në kuadër të projekteve zhvillimore ne NS 110/35/10 kV Theranda
57 29 Nëntor 2018 - Shkaktohet lidhje e shkurtër në fushën e transformatorit TR2 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1
58 26 Nëntor 2018 - U mbajt Tryezë Punë më temë “APEX Tregu i Përbashket Energjetik një ditë para dhe brenda ditës ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë”
59 26 Nëntor 2018 - Menaxhmenti i lartë i KOSTT priti në takim Zyrtarin e Lartë të Ministrisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik të Republikës Federale Gjermane z. McCormack
60 22 Nëntor 2018 - KOSTT nënshkroi Letër Bashkëpunimi me USAID dhe Tetra Tech për zbatimin e programit për barazinë gjinore dhe fuqizimin e pozitës së grave në ndërmarrje

Faqja 6 nga 65