Komunikata SQ

Filtri i titullit 
Shfaq # 
nr Titulli i artikullit
31 29 Mars 2019 - KOSTT Kompania e parë publike, e cila në drejtim të masave të sigurisë për Mbrojtje nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera realizon simulim/ushtrim të gjendjes emergjente
32 27 Mars 2019 - Energjizohet linja e re e dyfishtë e tensionit të lartë 220 kV që lidhë SSH 220 kV Drenasi me NS 220/10(20) Drenasi dhe NS 220/10(20) Drenasi me NS 220/110kV Prizren 2
33 22 Mars 2019 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Linjat” në NS 110/35/10 kV Theranda
34 19 Mars 2019 - Vazhdojnë takimet e menaxhmentit të KOSTT-it në kërkim të mbeshtetjes për t'u bërë Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale
35 14 Mars 2019 - KOSTT realizon vizitë në OST-në Bullgare në funksion të përkrahjes për t'u bërë Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale
36 11 Mars 2019 - KOSTT pjesë e kampanjës vjetore të Ditës Ndërkombëtare të Gruas/IWD 2019 përmes iniciativës Balance for Better/Bilanc për më mirë
37 2 Mars 2019 - KOSTT vazhdon me vizitat në kërkim të përkrahjes së të bërit Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale
38 KOSTT realizon vizitë në Operatorin e Sistemit të Transmisionit të Maqedonisë së Veriut-MEPSO
39 22 Shkurt 2019 - KOSTT demanton titullin e artikullit të publikuar me datë 21 shkurt 2019 në Lajmi.net, RTK dhe mediat tjera të Kosovës me titull “KOSTT-i po e furnizon kundërligjshëm veriun me rrymë”
40 15 Shkurt 2019 - KOSTT edhe një hap para anëtarësimit në ENTSO-E

Faqja 4 nga 65