10 Janar 2017 - Intervenim i domosdoshëm në NS NS 110/10 kV Prishtina 3

Sot me datën 10 Janar 2017, me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë nga ora 12:00 deri në orën 13:30, do të bëhet shkyçja e Transformatorit energjetik T1 në NS 110/10 kV Prishtina 3 si dhe Transformatorit energjetik T3 në NS 110/35/10(20) Prizreni 1.

Për shkak të rënjes së temperaturave problemeve te paraqitura ne Tranformator, shkyçja e këtyre transformatorëve është e domosdoshme për të mundësuar operimin e sigurt ne vijim te këtyre tranformatoreve.
Punimet në fjalë, do të ndikojnë në rritjen e besueshmërisë së operimit të Sistemit Elektroenergjetik të Republikës së Kosovës.
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.