21 Tetor 2016 - Punime në kuadër të projektit “Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH”

Për të mundësuar punimet në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH”, me datë 23 Tetor 2016 (E Dielë), nga ora 06:00 deri në ora 12:00, do të bëhet shkyçja e seksionit 2 të zbarrave 10kV në Nënstacionit 110/10kV Vushtrria 2. Shkyçja bëhet për të mundësuar punimet për montimin e grupeve matëse në anën 10 kV.

Gjatë kohës sa zgjasin punimet, nje pjesë e qytetarëve/institucioneve që furnizohen nga ky nënstacion do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (parashikohet 8 MWh/h)
Me implementimin e këtij projekti do të modernizohen pikat matëse në kufi me rrjetin e Operatorit të Shpërndarjes, do të ngritet saktësia e matjeve komerciale si dhe besueshmëria e sistemit të matjeve.

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët gjatë implementimit të këtij projekti