23 Korrik 2016 - Remont i planifikuar vjetor në NS 110/35/10 kV Decan

Për të mundësuar punimet për realizimin e remontit të transformatorit T2 në NS 110/35/10 kV Deçan, me datë 24 Korrik 2016 (E Premte), nga ora 06:00 deri në ora 06:15, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T2 dhe kyçja e transformatorit T1.

Gjatë kohës lartëcekur qytetarët/institucionet, që furnizohen nga ky nënstacion do të mbesin pa furnizim me energji elektrike për 15 (pesëmbëdhjet) minuta. (parashikohet 12 MW)
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.