Njoftim-Adresa e re postare e KOSTT sh.a

Njoftohen palët e interesit që nga data 17 mars 2016, adresa postare e KOSTT sh.a ka ndryshuar.
Adresa e vjetër: Rr. Iljaz Kodra pn., 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Adresa e re: Rr.Isa Boletini nr.39, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës