2 Shtator 2015 - Punime në kuadër të projektit për ndërtimin e linjës 400 kV NS Kosovë B-NS Tirana 2

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a për ndërtimin e linjës interkonektive 400 kV NS Kosova B-NS Tirana 2, nga data 03 Shtator 2015 deri me 07 Shtator 2015 (me përjashtim datën 06 Shtator 2015), nga ora 08:00-11:00 si dhe nga ora 14:00-18:00 do të shkyqet linja LP 0.4 kV lagjja Feta (Palabardhë).
Shkyçja bëhet për të mundësuar shtrirjen e përçuesve elektrik në linjën 400kV Kosovë-Shqipëri.

Gjatë kohës së lartcekur institucionet/qytetarët që furnizohen nga këto linja do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (parashihet 0.5 MW).
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët/institucionet.