11 Qershor 2015 - Punime në kuadër të projektit për ndërtimin e linjës 400 kV NS Kosovë B-NS Tirana 2

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a për ndërtimin e linjës interkonektive 400 kV NS Kosova B-NS Tirana 2, nga data 12 Qershor 2015 deri më 20 Qershor 2015, nga ora 08:00-12:00 si dhe nga ora 14:00-18:00 do të çkyqet linja LP 10 kV Trrvac-Carrallukë (Malishevë).
Çkyqjet janë të domosdoshme për të mundësuar punimet në segmentin e dyte të linjës interkonektive 400 kV Kosovë-Shqipëri.
Gjatë kohës së lartcekur institucionet/qytetarët që furnizohen nga LP 10 kV Trrvac-Carrallukë (Malishevë) do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (parashihet 2 MW).
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët/institucionet.