4 Mars 2013 - Prishje kalimtare ne transformatorin T1 ne NS 110/35/10 kV Prizreni 1

Sot me date 1 mars 2013, ne oret e pasdites eshte paraqitur nje prishje kalimtare ne transformatorin T1 ne Nenstacionin 110/35/10 kV Prizreni 1 dhe i njejti transformator aktualisht eshte jashte pune.
Si pasoje, ne oret e pikut konsumatoret qe furnizohen nga NS Prizreni 1 (Zhuri, Pirana, Lagja Tusuz dhe Lagja Tabakhane) do te kene kufizime ne furnizimin me energji elektrike per 5 MWh/h, deri ne sanimin e prishjes.
Ekipet e mirembajtjes te KOSTT sh.a kane dale menjehere ne terren dhe aktualisht jane duke punuar ne sanimin e prishjes. Brenda pak oreve pritet qe furnizimi me energji elektirke nga NS Prizreni 1 te kthehet ne normalizim.