20 Shtator 2019 - Intervenim i domosdoshëm në nënstacionin NS 110/10kV Berivojcë

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 22 Shtator 2019 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në 13:00 do të bëhet shkyçja e linjës 110kV që lidhë NS Gjilan 1 me NS Berivojcë si dhe shkyçja e linjës 110kV që lidhë NS Berivojcë me Bujanovc.

Shkyçja është e novojshme për të mundësuar ndërrimin e izolatorëve të dëmtuar në pjesën ku linja është e dyfishtë.

Gjatë kësaj kohe, qytetarët/institucionet që furnizohen nga nënstacioni 110/10 kV Berivojca do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Redukimi i parashikuar 8MWh/h) Gjithashtu pa furnizim me energji elektrike gjatë kësaj kohe do të mbetet edhe prodhuesi i energjisë elekrike me erë KITKA i cili është I kyçur në NS Berivojcë.

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.