10 Qershor 2019 - Energjizohet linja e re e dyfishtë e tensionit të lartë 110 kV për kyçjen e Nënstacionit 110/10(20) kV Ilirida

KOSTT sh.a njofton qytetarët që me datë 11 Qershor 2019 (E Martë), do të lëshohet nën tension (energjizohet) linja re e dyfishtë kabllore 110kV, për kycjen e Nënstacionit 110/10(20) kV Ilirida.

Linja e re në fjalë, që përshkohet nga nënstacioni 1.5 kilometra për në lindje për t’u lidhur me linjën ekzistuese mbitokësore nga Nënstacioni Vallaq deri te Nënstacionin Palaj, kalon në vendbanimet e Komunës së Mitrovicës (nga lagjja e stadionit, Universiteti publik i Mitrovicës e deri në lagjen fidanishte)

KOSTT sh.a lut qytetarët që gravitojnë në këto vendbanime që të kenë kujdes, pasi që linja nga momenti i energjizimit paraqet rrezik nga tensioni i lartë.